Valmius

Lapin pelastuslaitos suorittaa merellä, tuntureilla, kaupungeissa ja erämaissa vuosittain yli 4 000 pelastustoimintaan kuuluvaa hälytystehtävää. Tehtäviin lähdetään Lapin alueen paloasemilta 750 henkilön voimavaroin siten, että hätäkeskus hälyttää tehtävään lähimmän ja tarkoituksenmukaisimman yksikön. Tarvittaessa apua annetaan ja vastaanotetaan yli valtakunnan rajojen. Pelastuslaitoksella on välittömässä lähtövalmiudessa henkilöstöä Kemin, Rovaniemen ja Tornion paloasemilla. Muilla toimipaikoilla pelastustoiminta perustuu vapaaehtoiseen henkilöstöön VPK -sopimusten mukaisesti.

Tehtävänä voi olla:
  • Tulipalo (rakennus-, liikenneväline- tai maastopalo tai muu tulipalo)
  • Liikenneonnettomuus (tie-, rautatie-, lento- tai vesiliikenneonnettomuus)
  • Muu onnettomuus (räjähdys, luonnon onnettomuus, vaarallisten aineiden onnettomuus)
  • Vahingontorjuntatehtävä (öljyntorjunta, vahingontorjunta, kemikaalin torjunta)
  • Pelastustehtävä (ihmisen tai eläimen pelastaminen, muu pelastustehtävä)
  • Tarkistus- tai varmistustehtävät (paloilmoitinlaitteistojen antamat ilmoitukset, savuhavainnot, sammutetun palon tarkistamiset)
  • Ensivastetehtävä (sairaankuljetusta tukeva pelastustoimen tehtävä)
  • Avunanto- tai virka-aputehtävä
Valtakunnalliset pelastustoimen tilastot