Väestön kuuleminen ulkoisen pelastussuunnitelman vuoksi

 Kuulutusaika 4.4. - 26.4.2018 

Lapin pelastuslaitos on pelastuslain (379/2011) 48 §:n ja sisäministeriön asetuksen (612/2015) 3 §:n mukaisesti laatinut yhdessä Kemin kaivosalueen tuotantolaitosten kanssa ulkoisen pelastussuunnitelman alueella mahdollisen onnettomuuden ja vaaratilanteen varalta.

Ulkoisen pelastussuunnitelman luonnos on nähtävillä 4.4 – 26.4.2018 välisenä aikana arkipäivisin klo 8-15 Lapin pelastuslaitoksen Kemin toimipisteessä osoitteessa Kiveliönkatu 26, sekä Lapin pelastuslaitoksen Internet-sivuilla. Yleisön katsotaan saaneen tiedon asiasta seitsemän päivää ilmoituksen julkaisemisen jälkeen. 

Kirjallisen mielipiteen viimeinen jättämisaika on 2.5.2018 ja se osoitetaan Lapin pelastuslaitokselle osoitteeseen: ” Lapin pelastuslaitos, Kiveliönkatu 26, 94600 Kemi”. Kuoreen tulee merkintä ”Kemin kaivosalue, kuuleminen”. 

Lisätietoa suunnitelmasta antaa palomestari Mika Tirroniemi p. 0400 395 737.
 Kemi 28.3.2018

 Valmiuspäällikkö Ari Soppela