Väestön kuulemiset ulkoisista pelastussuunnitelmista

Tornion Röyttän alueen tuotantolaitosten ulkoinen pelastussuunnitelma

Kuulutusaika 7.2. - 28.2.2018

Lapin pelastuslaitos on pelastuslain (379/2011) 48 §:n ja sisäministeriön asetuksen (612/2015) 3 §:n mukaisesti laatinut yhdessä Tornion Röyttän alueen tuotantolaitosten kanssa ulkoisen pelastussuunnitelman, alueella mahdollisen onnettomuuden ja vaaratilanteen varalta. 

Ulkoisen pelastussuunnitelman luonnos on nähtävillä 7.2 – 28.2.2018 välisenä aikana arkipäivisin klo 8-15 Lapin pelastuslaitoksen Tornion toimipisteessä osoitteessa Verkkotehtaankatu 6, sekä Lapin pelastuslaitoksen Internet-sivuilla. Yleisön katsotaan saaneen tiedon asiasta seitsemän päivää ilmoituksen julkaisemisen jälkeen. 

Kirjallisen mielipiteen viimeinen jättämisaika on 2.3.2018 ja se osoitetaan Lapin pelastuslaitokselle osoitteeseen ” Lapin pelastuslaitos, Verkkotehtaankatu 6, 95420 Tornio”. Kuoreen tulee merkintä ”Tornion Röyttä, kuuleminen”. 

Lisätietoa suunnitelmasta antaa palomestari Mika Tirroniemi p. 0400-395737.

Tornio 5.2.2018

Palomestari Mika Tirroniemi