Lapin Pelastuslaitoksen ulkoiset pelastussuunnitelmat

Pelastuslain (379/2011) 48§:n perusteella pelastuslaitoksen on laadittava erityistä vaaraa aiheuttavissa kohteissa onnettomuuden varalle ulkoinen pelastussuunnitelma. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä asianomaisen toiminnanharjoittajan kanssa. Pelastuslaitos kuulee vaaralle alttiiksi joutuvaa väestöä ja huolehtii suunnitelmasta tiedottamisesta.

Lapin pelastuslaitoksen alueella on laadittuna seitsemän ulkoista pelastussuunnitelmaa:
Ajoksen sataman öljyterminaalialue; Kemi Neste Oil Oyj 
Metsä Fibre Kemin tehdas, Kemi  (julkinen versio)
Forcit Oy, Kemin kaivoksen kaivannaisjätepato, Keminmaa (julkinen versio)
Agnico Eagle Finland, Kittilän kaivos, Kittilä (julkinen versio
Turvallisuustiedote
Boliden Kevitsa Mining Oy,  Sodankylä (julkinen versio
Yleisötiedote Boliden
-  Oy Forcit Ab
Röyttä, Tornio; (Outokumpu Stainless Oy, Röyttän satama, Manga Terminal Oy,  Oy Linde Gas AB, Neste Oy)
Ulkoiset pelastussuunnitelmat ovat nähtävissä pelastuslaitoksen sen kunnan toimipaikassa, missä kohde sijaitsee. Kaikki tiedot ulkoisessa pelastussuunnitelmassa eivät ole julkisia. Ulkoisia pelastussuunnitelmia päivitetään määräajoin. Laitamme ulkoisten pelastussuunnitelmien julkiset versiot myös tälle sivustolle sitä mukaa, kun ne on päivitetty. 
Toiminnanharjoittaja vastaa kohteeseen tehtävän turvallisuustiedotteen laadinnasta ja jakelusta lähialueen asukkaille.

* Kemi-Tornio -seudun turvallisuusselvityslaitokset ovat laatineet Lapin pelastuslaitoksen johdolla yhteisen turvallisuustiedotteen, joka on jaettu alueen talouksiin ja työpaikoille. Turvallisuustiedotteen painettu ka alueella jaetty versio on päivitetty vuoden 2019 alussa. Tiedotteen verkkosersio on päivitetty 7/2021.

Ulkoisten pelastussuunnitelmien yleisön kuulemisilmoitukset löydät tästä.