Lapin Pelastuslaitoksen ulkoiset pelastussuunnitelmat

Pelastuslain (379/2011) 48§:n perusteella pelastuslaitoksen on laadittava erityistä vaaraa aiheuttavissa kohteissa onnettomuuden varalle ulkoinen pelastussuunnitelma. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä asianomaisen toiminnanharjoittajan kanssa. Pelastuslaitos kuulee vaaralle alttiiksi joutuvaa väestöä ja huolehtii suunnitelmasta tiedottamisesta.

Lapin pelastuslaitoksen alueella on laadittuna seitsemän ulkoista pelastussuunnitelmaa:
Ulkoiset pelastussuunnitelmat ovat nähtävissä pelastuslaitoksen sen kunnan toimipaikassa, missä kohde sijaitsee. Kaikki tiedot ulkoisessa pelastussuunnitelmassa eivät ole julkisia. Ulkoisia pelastussuunnitelmia päivitetään määräajoin. Laitamme ulkoisten pelastussuunnitelmien julkiset versiot myös tälle sivustolle sitä mukaa, kun ne on päivitetty. 
Toiminnanharjoittaja vastaa kohteeseen tehtävän turvallisuustiedotteen laadinnasta ja jakelusta lähialueen asukkaille.

* Kemi-Tornio -seudun turvallisuusselvityslaitokset ovat laatineet Lapin pelastuslaitoksen johdolla yhteisen turvallisuustiedotteen, joka on jaettu alueen talouksiin ja työpaikoille. Turvallisuustiedote päivitetty vuoden 2019 alussa. Tavoittena on päivittää tiedote 5/2021.

Ulkoisten pelastussuunnitelmien yleisön kuulemisilmoitukset löydät tästä.