Vesisukellus

Vesisukelluksella tarkoitetaan tehtäviä, jotka edellyttävät vesisukelluslaitetta ja -varustusta ihmisen sekä omaisuuden pelastamiseksi ja ympäristövahinkojen torjumiseksi. Vesisukellusta ovat myös virka-apusukellukset sekä vesisukellustaitojen ylläpitämiseksi tapahtuvat harjoitukset.

Lapin pelastuslaitoksella on vesisukeltajia kolmella toimipaikalla; Kemissä, Torniossa ja Rovaniemellä. Vesisukeltajia voidaan sirrtää onnettomuuspaikalle ajoneuvo- ja venekalustolla tai rajavartiolaitoksen helikoptereilla. Pintapelastusvalmius on kaikilla pelastuslaitoksen toimipaikoilla.