Meripelastus

Meripelastus on ihmishenkien pelastamista ja turvaamista hätä- ja vaaratilanteissa merialueella. Siihen sisältyy monenlaisia tehtäviä, kuten merihätään joutuneiden laivojen ja veneiden auttaminen, onnettomuuksien ennaltaehkäisy, kadonneiden etsintä ja sairaankuljetukset meri- ja saaristo-alueilta. Perusteet näiden tehtävien suorittamiseen on säädetty kansainvälisin sopimuksin, sekä laein ja asetuksin. Meripelastusta suorittavat kaikki merellä ja rannikolla toimivat viranomaiset, kauppamerenkulku, sekä vapaaehtoisjärjestöt. Suomessa meri-pelastuksesta vastaa rajavartiolaitos ja sitä johdetaan meripelastus- ja meripelastuslohkokeskuksista, silloin kun onnettomuustilanteessa on ihmishenkiä tai ympäristö vaarassa. Materiaalin pelastamisen hoitavat kaupalliset yritykset.

Lapin pelastuslaitoksella on valmius toimia kahdella D -luokan öljyntorjuntaveneellä sekä useilla pienemmillä pelastusveneillä. Talvella pelastuslaitos toimii merialueella moottorikelkoilla.