Kansainvälinen toiminta

Lapin pelastuslaitos tekee yhteistyötä pelastustoiminnassa rajanaapuriensa Ruotsin, Norjan ja Venäjän kanssa. Yhteistyötä tehdään päivittäisessä pelastustoiminnassa Ruotsin ja Norjan kanssa. Esimerkki tehokkaasta yhteistyösta on Tornio - Haaparanta alue, jossa pelastuslaitoksilla on yhteistä kalustoa ja yhteinen harjoitusalue sekä jaettuja huoltotoimintoja. Yhteistyö perustuu valtioiden sekä pelastuslaitosten välisiin sopimuksiin.