Johtaminen

Lapin pelastuslaitoksen johtamisjärjestelmä on kolmiportainen.
  1. Pieniä yksikkölähtöjä johtaa yksikönjohtaja, joka on vakinainen viranhaltija tai sopimuspalokuntalainen.
  2. Keskisuuria onnettomuuksia / joukkuelähtöjä johtaa miehistö-, alipäällystö- tai päällystöviranhaltija.
  3. Suuria onnettomuuksia / komppanialähtöjä johtaa päällystöviranhaltija tai päällikköpäivystäjä.