Ensivastetoiminta

Ensivaste tarkoittaa mitä tahansa (usein viranomaista) yksikköä, joka ehtii ensimmäisenä tapahtumapaikalle
(first response - ensimmäinen, tärkein vastaus > ENSIVASTE).

Lapin Pelastuslaitoksessa ensivaste toimii ensihoidon toimintaketjussa ensiauttajatasolla eli sen henkilöstö kykenee aloittamaan tehokkaasti hätäensiavun, juuri sen avun, jolla usein voidaan henki pelastaa. Ensiauttajat käyttävät apuna ensihoidosta tuttua tutkimus- ja ensihoitovälineistöä, jota he ovat opetelleet käyttämään hätäensiavun tukena. Ensiauttajat ovat yhteydessä kunnan ensihoidon ja sairaankuljetuksen palveluntuottajaan ja kykenevät näin antamaan arvokasta ennakkotietoa tapahtumapaikalta kohteeseen saapuvalle ambulanssille. Ensiauttajat voidaan hälyttää paikalle myös avustamaan ensihoitohenkilöstöä, joilla on usein alkuvaiheessa kädet täynnä töitä potilasta hoitaessaan.

Ensivaste voi vastata tasoltaan myös perustason ja joskus jopa hoitotason ambulanssin osaamistasoa, kuljettamaan se ei kuitenkaan potilaita yleensä ryhdy, vaan aloittaa hoidon ja hätäensiavun paikanpäällä osaamistasonsa mukaisesti. Lapin Pelastuslaitos on keskittynyt ensiauttajatason luomiseen, jolla pyritään varmistamaan myös harvaanasuttujen alueiden asukkaille nopea hätäensiavun saanti. Pitkät välimatkat ja mahdolliset ambulanssityhjiöt asettavat haasteita hoitoviiveiden pienentämiseen.

Ensiauttaja

On henkilö, joka toimii ensivasteyksikössä (EVY). Ensiauttaja on käynyt koulutuksen, jossa pohjana on vähintään EA 1-2 tai palokuntien ensiapukurssi. Lisäksi he ovat saaneet erityisen ensivastekoulutuksen ja osoittaneet osaamisensa kirjallisen ja usein myös näyttökokeen perusteella. Ensiauttajina voi toimia myös henkilöitä, joilla on terveydenhuoltoalan koulutus tai sairaankuljettajan pätevyys.

Ensivasteyksikkö

Kokonaisuus, joka tarkoittaa tehtävään koulutettua henkilöstöä ja kulkuvälinettä jolla mennään tapahtumapaikalle sekä tähän toimintaan tarvittavaa kalustoa. Ajoneuvona voi toimia periaatteessa mikä tahansa kulkuneuvo, mutta yleensä käytössä on joku pelastustoimen hälytysajoneuvo, ns. "hööki" tai miehistöauto. Ensivasteeseen on myös varustettu omia ajoneuvoja ja mm poliisin sekä puolustusvoimien hälytysajoneuvoja. Lapissa ensivasteyksikön kulkuneuvona on myös mm vartiolentueen helikopteri.

Ensivastesopimukset

Ensivastetoiminnan edellytyksenä on asiasta sopiminen. Lapin Pelastuslaitoksen eri toimipaikat ja osa sopimuspalokunnista on tehnyt ensivastesopimuksen paikallisen terveyskeskuksen kanssa, joilla ensivasteyksikkö liitetään osaksi terveydenhuollon toimintaketjua. Ensivastesopimus muodostuu kahdesta osasta, perussopimuksesta ja liitteistä. Liitteissä määritellään toiminnan varsinainen sisältö.

Koulutus

Koulutus ja jatkuva opiskelu kuuluvat olennaisena osana ensivastetoimintaan. Koulutuksen tavoitteena on varmistaa ensiauttajien osaaminen kun toimintaa käynnistetään. Toiminnan aikana toteutettavilla vuosittaisilla täydennyskoulutuksilla varmistetaan, että osaamistaso säilyy ja kehittyy.

Ensiauttajien peruskoulutukseen kuuluu palokuntien ensivastekurssin tai SPR:n päivystysensivastekurssin käyminen. Palokuntien ensivastekurssille pääsyvaatimuksena on palokuntien ensiapukurssin tai EA 2:n (jatkokurssi) käyminen ennen kurssille tuloa. SPR:n vaatimuksissa on EA 2 ja päivystysensiapukurssi. Lisäksi kurssilaisten tulisi kuulua johonkin ensivastetta tuottavaan yhteisöön (esimerkiksi VPK:t, tai SPR:n päivystysryhmät)

Ensiauttajaksi lapissa hyväksytään luonnollisesti myös ne ammattilaiset, joilla on ensihoitoon soveltuva ammattitutkinto sekä kokemusta ensihoitotyöstä. Ne terveydenhuollon ammattihenkilöt, joilla ei ole kokemusta ensihoidosta, kuuluvat peruskursseilla kurssitettavien joukkoon.

Täydennyskoulutus on suunniteltu paikalliseen kouluttautumiseen sopivaksi ja tehtävään on hankkeessa koulutettu runsas joukko asiansa osaavia täydennyskouluttajia. Alueellisten kouluttajien avulla ylläpidetään osaamista tehokkaasti, paikalliset olosuhteet hyvin huomioiden.

Kalusto

Ensivasteyksikkö muodostuu osaavasta henkilöstöstä, ajoneuvosta sekä asianmukaisesta välineistöstä. Kalusto ensivasteyksikössä pohjautuu palokuntien omaan peruskalustoon, jota on Lapin ensivastehankkeen toimesta täydennetty niillä välineillä, joita ensivastetoimijalla ei ennestään ole ollut. Tavoitteena on ollut yhtenevä perusvälineistö koko läänin alueella.

Lapin ensivastehanke on tukenut kalustohankintoja jo toimiville sekä toimintaansa aloitteleville ensivasteryhmille. Perushankinnat ovat kohdistuneet pääasiassa defibrillaattoreiden hankintaan sekä kaluston yhtenäistämiseen (reput, tunnisteliivit, lomakekansio, jossa toimintaohje), myös joitain yksittäisiä kalustotukia nykyisille ryhmille on ollut mahdollista suunnata.