Pelastustoiminta

Pelastustoiminta on jo tapahtuneen onnettomuuden aiheuttamien vahinkojen ja vammojen minimointia ja ensiapua vammoista paranemiseksi. Tarkoituksena on pelastaa ja suojata ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä onnettomuuden uhatessa tai sattuessa sekä rajoittaa onnettomuudesta aiheutuvia vahinkoja ja lieventää onnettomuuden seurauksia.

Pelastuslaitos seuraa onnettomuusuhkien sekä onnettomuuksien määrän ja syiden kehitystä ja ryhtyy tarvittaessa osaltaan toimenpiteisiin onnettomuuksien ehkäisemiseksi.

Pelastustoimintaan kuuluu:
 • hätäilmoitusten vastaanotto
 • pelastusyksiköiden ja muun avun hälyttäminen
 • väestön varoittaminen
 • uhkaavan onnettomuuden torjuminen
 • vaarassa olevien ihmisten, ympäristön ja omaisuuden suojaaminen ja pelastaminen
 • tulipalojen sammuttaminen sekä muiden vahinkojen torjuminen ja rajoittaminen, jälkiraivaus ja -vartiointi
 • sekä näihin liittyvät johtamis-, tiedotus-, huolto- ja muut tukitoiminnat
Onnettomuuksia, joissa voidaan tarvita pelastustoimelta kiireellisesti suoritettavia toimenpiteitä, ovat mm:
 • liikenneonnettomuudet (tie-, raide-, lento- ja vesiliikenne)
 • tulipalot (rakennus-, liikenneväline-, maasto- ja muut tulipalot)
 • onnettomuudet ja tapaturmat (ihmisen ja eläimen pelastustehtävät)
 • vahingontorjuntatehtävät (mm. äkilliset vesivahingot ja mysrkyvauriot)
 • kemikaalin ja öljyntorjuntatehtävät maalla ja merellä
 • vesipelastustehtävät
 • maastopelastustehtävät
 • tarkastus- ja virka-aputehtävät