Pelastustoimen tehtävätilastot

Sisäasianministeriön Pronto -tietojärjestelmään perustuvat Online-tilastot sisältävät lähes ajantasaista tietoa pelastustoimen tehtävistä Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.

Tilastoista on löydettävissä myös Lapin pelastuslaitoksen tehtävämäärät.