Työpaikan paloturvallisuus

Turvallisuudesta huolehtiminen on osa yrityksen koko henkilökunnan päivittäistä työtä ja osa yrityksen liiketoimintaa. Toiminnan jatkuvuuden turvaaminen ja häiriötilanteiden hallinta tukevat yrityksen tuottavuutta. Yrityksen turvallisuus on monen osatekijän summa.

Työpaikan paloturvallisuus muodostuu toimintaympäristön riskien tunnistamisesta ja niiden hallitsemiseksi tehdyistä toimenpiteistä. Kiinnitä huomiota toimintaympäristöösi ja tunnista siitä paloturvallisuutta vaarantavat tekijät.

Ota käyttöösi paloturvallisuuden perehdytysaineisto ja tee siitä yrityksesi toimintaan ja tarpeisiin vastaava - muokkaa siitä yrityksesi näköinen. Tavoitteena on, että koko henkilöstö omaksuu vahinkoja ehkäisevät toimintatavat päivittäisissä työtehtävissään. On tärkeää työskennellä turvallisuuden hyväksi jo ennen kuin onnettomuudet siihen opettavat.