Ohje erityistä palotarkastusta varten

Erityinen palotarkastus on pelastusviranomaisen suorittama tarkastus, joka tehdään ennen rakennusvalvontaviranomaisen lopputarkastusta. Tarvittaessa tarkastus suoritetaan yhtä aikaa rakennusvalvontaviranomaisen, terveystarkastajan tai muun viranomaisen kanssa. Erityinen palotarkastus toteutetaan silloin, kun kohdetta ollaan ottamassa käyttöön tai kun kohteen käyttötarkoitus on olennaisesti muuttunut.

Erityisessä palotarkastuksessa pelastusviranomainen tarkastaa, että rakennusluvan ehtojen mukaiset toimenpiteet on tehty. Erityinen palotarkastus tilataan Lapin pelastuslaitokselta kaksi viikkoa ennen tarkastusajankohtaa.

Erityinen palotarkastus tehdään mm. seuraaviin kohteisiin:
  • yli kolmekerroksiset rakennukset (asuinkerrostalot)
  • kohteet, joissa on hätäkeskukseen kytketty automaattinen sammutuslaitteisto tai paloilmoitin
  • majoitustilat
  • hoitolaitokset
  • kokoontumis- ja liiketilat
  • tuotanto- ja varasto- ja maataloustuotantotilat (>1500m2)
  • palo- ja räjähdysvaaralliset tilat
  • rakennusluvassa edellytetty erityistä palotarkastusta
  • laajennukset ja korjausrakentaminen pelastusviranomaisen harkinnan mukaan
Muistilista erityistä palotarkastusta varten (vastaava mestari tai työnjohtaja)