Putkilukko

Lapin pelastuslaitos suosittelee, että kiinteistöihin, jotka on varustettu automaattisella paloilmoittimella tai sammutuslaitteistolla, asennetaan pelastuslaitoksen putkilukko.

Putkilukon asentamisesta ja mahdollisesta uusimisesta vastaa kiinteistön omistaja ja haltija. Kiinteistön omistaja ja haltija vastaa myös avainten sopivuudesta kiinteistöön. Kiinteistön tarkistustilanteessa voi pelastuslaitos joutua murtamaan ovia päästäkseen tarkistamaan kohteen riittävän nopeasti. Tästä aiheutuvat kustannukset ovat kiinteistön vastuulla.

Finassialan Keskusjärjestö: Pelastustoimen avainsäilöt