Pelastustie

Pelastuslaki 379/2011 11 §
Kiinteistön omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan huolehdittava siitä, että hälytysajoneuvoille tarkoitetut ajotiet ja muut kulkuyhteydet pidetään ajokelpoisina ja esteettöminä ja että ne on merkitty asianmukaisesti. Pelastustielle ei saa pysäköidä ajoneuvoja eikä asettaa muutakaan estettä.

Sisäasianministeriön asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä pelastustien merkitsemisestä.

Pelastustie on ajotie, jota käyttäen hälytysajoneuvot pääsevät hätätilanteessa riittävän lähelle rakennusta.
  • Pelastustielle ei saa pysäköidä autoja, kasata lunta, laittaa valaistuspylväitä, istutuksia eikä mitään muutakaan liikennettä estävää.
  • Taloyhtiö ja sen asukkaat voivat vaikuttaa palokunnan toimintamahdollisuuksiin ja asukkaiden turvallisuuteen huolehtimalla siitä, että pelastustiet pysyvät aina vapaana.
  • Pihalle väärin pysäköidyt autot voi saada valvontaan esimerkiksi huoltoyhtiön ja poliisin yhteistyöllä.
  • Kiinteistön pelastussuunnitelmassa voidaan edesauttaa hälytysajoneuvojen liikkumista kiinteistön alueella rajoittamalla pysäköintiä pelastustoiminnan kannalta keskeisillä kulkuväylillä.
  • Pelastustie tulee merkitä tieliikenneasetuksen (182/1982) 21 §:n mukaisella tekstillisellä lisäkilvellä.
  • Pelastustie-merkkiä ei käytetä, jos pelastustietä ei ole merkitty rakennuksen rakennuslupa-asiakirjaan.
  • Mikäli jokin väylä halutaan jälkikäteen merkitä taloyhtiön toimesta pelastustieksi on siihen haettava rakennusvalvontaviranomaisen hyväksyntä/lupa.
TARKISTA MITAT PAIKALLISELTA PELASTUSVIRANOMAISELTA!