Palotekninen selvitys

Rakennuksen palotekninen selvitys liitetään rakennuslupa-asiakirjoihin.
Palotekninen selvitys 

Paloteknisellä selvityksellä selvitetään mm.
 • Perustiedot rakennuksesta
 • Rakennuksen suojaustaso, sammutus- ja pelastustehtävien järjestelyt
 • Rakennuksen käyttätavat, henkilömäärät, palo-osastojen maksimikoot, palokuormat, kulkureitit
 • Palon leviämisen estäminen
 • Mahdolliset lisätiedot ja liitteet
Palotekninen suunnitelma laaditaan suuriin hankkeisiin tai erikseen pyydettäessä.
Sisällysluettelon esimerkkirunko:
 1. Yleistä (kohteen yleiskuvaus)
 2. Palokuorma
 3. Rakennuksen paloluokka
 4. Syttymisen estäminen
 5. Palon rajoittaminen palo-osastoon
 6. Rakenteiden kantavuuden säilyttäminen
 7. Palon leviämisen estäminen osastosta
 8. Palon kehittymisen rajoittaminen
 9. Palon leviämisen estäminen naapurirakennuksiin
 10. Poistuminen palon sattuessa
 11. Sammutus- ja pelastustehtävien järjestely
 12. Käytönaikainen paloturvallisuus
 13. Poikkeukset määräyksistä ja ohjeista