Poistumisturvallisuusselvitys -lomakkeet

    Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK on julkaissut poistumisturvallisuusselvityksen laadintaoppaan. Opas on tilattavissa SPEKistä.

    Poistumisturvallisuusselvitys on tarkoitettu toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden paloturvallisuuden suunnittelun, toteutuksen ja ylläpidon apuvälineeksi. Oppaassa annetaan kyseisen selvityksen laatimiseen tarvittavia käytännön ohjeita. Opas sisältää yksityiskohtaiset laadintaohjeet selvitystä varten. Lisäksi oppaassa esitetään hoitolaitoksen sekä palvelu- ja tukiasumiseen käytettävän kohteen toiminnanharjoittajan vastuita turvallisuuden ylläpitämisessä sekä esitetään taustatietoja poistumisturvallisuusselvityksen laatimiseksi.
    Lomakkeet:
    Poistumisturvallisuusselvitys
    Poistumisturvallisuusselvityksen päivitysilmoitus