Poistumisturvallisuusselvitys -lomakkeet

  Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK on julkaissut poistumisturvallisuusselvityksen laadintaoppaan.

  Poistumisturvallisuusselvitys on tarkoitettu toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden paloturvallisuuden suunnittelun, toteutuksen ja ylläpidon apuvälineeksi. Oppaassa annetaan kyseisen selvityksen laatimiseen tarvittavia käytännön ohjeita. Opas sisältää yksityiskohtaiset laadintaohjeet selvitystä varten. Lisäksi oppaassa esitetään hoitolaitoksen sekä palvelu- ja tukiasumiseen käytettävän kohteen toiminnanharjoittajan vastuita turvallisuuden ylläpitämisessä sekä esitetään taustatietoja poistumisturvallisuusselvityksen laatimiseksi.

  Selvityksen tila
  Uusi selvitys (täytä osat A ja B)
  Muutos aiempaan selvitykseen (täytä osat A ja B)
  Päivitys (täytä osa A) (ei poistumisturvallisuuteen vaikuttavia muutoksia)

  Lomakkeet:
  Poistumisturvallisuusselvitys A-osa
  Poistumisturvallisuusselvitys B-osa