25.5.2016 TR
PELASTUSLAITOS KEHOTTAA PALOILMOITTIMIEN HALTIJOITA VARMISTAMAAN YHTEYSHENKILÖIDEN TAVOITETTAVUUDEN LOMA-AIKANA 

Ukkonen aiheuttaa erityisesti kesällä sähkökatkoksia ja laitevikahälytyksiä . Näissä tilanteissa hätäkeskus pyrkii tavoittamaan paloilmoittimen yhteyshenkilön tai hänen varamiehen. Hätäkeskuksella on ollut vaikeuksia tavoittaa yhteyshenkilöitä, jolloin ohjeen mukaisesti vian selvitykseen hälytetään pelastuslaitoksen yksikkö. Ukkosmyrskytilanteessa, jossa pelastuslaitosta kuormittavat muutenkin mm. erilaiset vahingontorjuntatehtävät, paloilmoittimien vikatilanteiden tarkastukset siirtyvät myöhemmin hoidettavaksi.

Lapin pelastuslaitos kehottaa kaikkia paloilmoittimien haltijoita alueellaan huolehtimaan siitä, että vastuuhenkilöiden loma-aikojen varajärjestelyt toimivat asianmukaisesti. Ruuhkatilanteissa henkilöiden turhat tavoittamisyritykset kuormittavat turhaan myös Hätäkeskuksen resursseja. Paloilmoittimia Lapissa on n. 850 kiinteistössä.

Paloilmoittimien akustojen kuntoon tulee kiinnittää myös erityistä huomiota. Akustot varmistavat paloilmoitusten välittymisen myös sähkökatkosten aikana.

Timo Rantala                                                            

Pelastuspäällikkö                                                   
Turvallisuuspalvelut