Savunpoiston tarkoitus

Pelastustoimen lainsäädännön mukaan kiinteistön turvallisuus on aina kiinteistön omistajan ja haltijan vastuulla. Tämä vastuu sisältää paloturvallisuuden, jossa osana ovat savunpoistojärjestelmät.

Oikein suunnitelluilla ja asennetuilla sekä huolletuilla savunpoistolaitteilla voidaan merkittävästi vähentää palon aiheuttamia henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Tulipalossa henkilö- ja omaisuusvahingot aiheutuvat palokaasujen myrkyllisyydestä ja kuumuudesta sekä noesta ja nopeaa korroosiota aiheuttavista palamistuotteista heti palon jälkeen.

Palon alkuvaiheessa savunpoiston tarkoitus on useimmiten varmistaa poistumisturvallisuus. Palon alkuvaiheessa savunpoisto auttaa lisäksi palokuntaa ihmisten pelastamisessa tulipalosta ja palon sammuttamisessa.

Savunpoistolaitteiden käyttö-, huolto- ja kunnossapito-ohjeet
Käyttö- ja huolto-ohjeet on laadittava. Käyttö- ja huolto-ohjeen avulla varmistetaan, että laitteet voidaan pitää jatkuvasti toimintakunnossa.

Savunpoistolaitteiston huolto
Savunpoistolaitteisto on huollettava laitteiden valmistajan huolto-ohjeiden mukaisesti.

Tarkastukset
Savunpoistolaitteiston toiminnan tarkastus on suoritettava valmistajan ohjeiden mukaisesti, jotta varmistutaan siitä, että savunpoistolaitteisto on jatkuvasti täydessä toimintakunnossa. Tarkastuksista on pidettävä päiväkirjaa.
Pelastusviranomainen tarkastaa palotarkastuksissa, että savunpoistolaitteisto on toimintakunnossa sekä tarkastettu ja huollettu asianmukaisesti. Erityishuomiota kiinnitetään laitteiston huollon ja kunnossapidon järjestelyihin sekä operatiiviseen käytettävyyteen (opastus, kaaviokuva, ohjeistus).