Poistumisreittien merkitseminen ja valaiseminen

Merkki- ja turvavalaistus
Merkki- ja turvavalaistuksen tarkoituksena on turvata ihmisten poistuminen rakennuksesta turvallisesti tulipalossa tai muussa onnettomuustilanteessa.

Merkkivalaistus osoittaa poistumistiet ja se toimii yhtä aikaa normaalin valaistuksen kanssa ja siitä riippumatta. Turvavalaistus valaisee tiloja normaalin valaistuksen häiriötilanteisessa. Sisäasianministeriön asetus rakennusten poistumisreittien merkitsemisestä ja valaisemisesta 805/2005

Kunnossapito
Poistumisreittien merkintöjen ja valaistuksen toimintakunnossa pysyminen on varmistettava säännöllisellä kunnossapidolla. Kunnossapidosta huolehtimisesta vastaavat rakennuksen omistaja ja haltija yleisten tilojen ja koko rakennusta palvelevien järjestelyjen osalta sekä huoneiston haltija hallinnassaan olevien tilojen osalta.

Kunnossapitoa varten on laadittava kunnossapito-ohjelma, jossa selostetaan tarvittavat huoltotoimenpiteet. Tehdyt toimenpiteet merkitään joko kunnossapito-ohjelmaan tai erilliseen päiväkirjaan.

Kunnossapito-ohjelma ja -päiväkirja on pyydettäessä esitettävä alueen pelastusviranomaiselle valvontaa varten.
Kunnossapito-ohjelma lomake