Paloilmoitin- ja sammutuslaitteiston linjavikavalvonta

Kiinteistöön asennettu paloilmoitinjärjestelmä/sammutusjärjestelmä on kytketty hätäkeskukseen siten, että palon sattuessa se hälyttää pelastuslaitoksen hätäkeskuksen kautta paikalle. Paloilmoittimen linjavika on viesti siitä, että paloilmoitinlaitteen ja hätäkeskuksen välisessä puhelinverkkoyhteydessä on häiriö eikä palohälytys välity hätäkeskukseen. Paloilmoittimen linjavian valvonta on kokonaan paloilmoitinkiinteistön vastuulla.

Finanssialan Keskusliitto on laatinut ohjeen "Automaattisten paloilmoittimien ilmoituksensiirtoyhteyden valvonta, 2010". Tämän ohjeen mukaisesti toteutettu valvonta on pelastusviranomaisen mielestä riittävä.