Ohje alkusammutusvälineiden sijoittamisesta rakennukseen

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston rakenteellisen paloturvallisuuden asiantuntijaryhmä on laatinut  ohjeen, jossa esitetään pelastusviranomaisen näkemys riittävistä alkusammutusvälineistä rakennuksessa. Ohjetta sovelletaan aina tapauskohtaisesti esimerkiksi silloin, kun rakennusvalvontaviranomainen pyytää pelastusviranomaiselta lausuntoa rakennushankkeen rakennusluvasta. Ohjeen käyttöönotolla pelastuslaitoksissa yhtenäistetään pelastusviranomaisen käytäntöjä vaatiessaan alkusammutuskalustoa rakennuksiin pelastuslain perusteella.

Aiemmin alkusammutusvälineiden sijoittamisesta rakennukseen oli säädelty rakentamismääräyksissä. Välineiden sijoittamisella rakennukseen mahdollistettiin rakennuksessa olevien henkilöiden ryhtyminen alkusammutustoimiin palon alkuvaiheessa. Rakentamismääräykset kumoutuivat rakentamislainsäädännön uudistuessa ja asetuksen rakennusten paloturvallisuudesta (848/2017) astuessa voimaan 1.1.2018. Alkusammutusvälineiden sijoittamisvaatimus rakennukseen poistettiin uudesta asetuksesta. Alkusammutusvälineiden tarve rakennuksissa ei kuitenkaan ole muuttunut ja alkusammutusvälineet ovat edelleen välttämättömät riittävän henkilö- ja paloturvallisuuden ylläpitämisessä ja, ne ovat edelleen hankittava pelastuslain perusteella aina tapauskohtaisesti.

Alkusammutusvälineillä tarkoitetaan yhden henkilön käytössä olevia, alkupalojen sammuttamiseen suunniteltuja laitteita, kuten pikapaloposteja ja käsisammuttimia.
Tässä ohjeessa ei käsitellä tulityöpaikkojen eikä erityistilojen (mm. palavan nesteen varastot, räjähdevarastot, kiinteän polttoaineen lämpökeskukset) alkusammutusvälinevaatimuksia. Erityistilojen ja tulityöpaikkojen alkusammutusvälineistä ohjeistetaan mm. kyseisiä tiloja ja niissä harjoitettavaa toimintaa koskevissa SFS-standardeissa.

Mahdollisista poikkeamista ohjeeseen neuvotellaan aina paikallisen pelastusviranomaisen kanssa.

Ohjeeseen tästä