Maatilan pelastussuunnitelma

Pelastuslain (379/2011) 15 § tarkoitettu pelastussuunnitelma on laadittava yli 1500 neliömetrin teollisuus-, tuotanto- ja varastorakennuksiin sekä ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014 ja 449/2015) 1 §:n mukaisiin ympäristölupaa edellyttäviin eläinsuojiin; (Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (407/2011) 1 §:n kohdat 10 ja 11)

Suurehkolla maatilalla tarkoitetaan ympäristönsuojeluasetuksen mukaista maatilaa, jonka toiminta on ympäristöluvanalaista, ja jonka eläinsuoja on tarkoitettu vähintään YSA 1§ 1 momentti 11 kohta:
  • 150 lypsylehmälle, 300 lihanaudalle, 300 täysikasvuiselle emakolle, 1200 lihasialle, 30000 munituskanalle tai 40 000 broilerille turkistarhaan, joka on tarkoitettu
  • 2800 siitonaarasminkille tai -hillerille, 1400 siitosnaarasketulle tai -supille.

Materiaalit: