Palavien nesteiden säilytys myymälässä

Alla oleva opas sisältää suosituksia palavien nesteiden, aerosolien ja syttyvien kaasujen turvallisesta säilyttämisestä ja varastoimisesta myymälärakennuksessa. Oppaan tarkoituksena on ohjata ja yhtenäistää käytäntöjä ja esittää ratkaisuja, joilla palavia nesteitä ja muita palovaarallisia kemikaaleja voidaan säilyttää tai varastoida turvallisuutta vaarantamatta. Opas on tarkoitettu kaikille myymälöille ja kauppakeskuksille riippumatta kemikaalien säilytys- tai varastointimääristä.

Palavat nesteet kaupassa -opas

Polttonesteiden työmailla ja maastossa tapahtuva varastointi ja tiekuljetus

Polttoneste on konetyön energialähde ja on siten välttämätön tuotannollisessa toiminnassa. Koneurakoinnissa,
maarakentamisessa, maa- ja metsätaloudessa sekä turvetuotannossa työmaat sijaitsevat tavallisesti kaukana varsinaisilta polttonesteiden jakeluasemilta, joten toimijat varastoivat ja monesti kuljettavatkin tarvitsemansa
polttonesteen itse. Alla oleva opas sisältää uuden säiliön osto-oppaan sekä tietoa säiliöihin ja polttonesteen varastointiin sekä tiekuljetukseen liittyvistä viranomaismääräyksistä.

Polttonesteiden työmailla ja maastossa tapahtuva varastointi ja tiekuljetus -opas

Vaarallisten kemikaalien vähäinen teollinen käsittely ja varastointi