Ilotulitteiden myynti ja varastointi

Ilotulitusvälineiden ja vaarallisuusluokkaan 1.4 kuuluvien muiden pyroteknisten välineiden varastoinnista kaupan yhteydessä on tehtävä ilmoitus pelastusviranomaiselle vähintään yksi kuukausi ennen varastoinnin aloittamista.

Ilmoitus ilotulitteiden varastoinnista kaupan yhteydessä -lomake
Lisätietoa

Ilmoitus ilotulitteiden varastointi kaupan yhteydessä (suppea) -lomake
Lisätietoa

Ilotulitteiden käytöstä yksityistilaisuuksissa, kuten häät ja syntymäpäivät, tulee etukäteen ilmoittaa pelastusviranomaiselle. Pelastusviranomainen voi tehdä ilmoituksen perusteella asiasta päätöksen, jossa voidaan asettaa käytölle tarpeellisia ehtoja tai kieltää ilotulitteiden käyttö, jos siitä aiheutuu erityistä vaaraa.
Ilotulitusilmoitus