Turvallisuusviestintä

Turvallisuusviestinnän tavoitteena on, että ihmiset ja yhteisöt osaavat ympäristöissään ja toiminnoissaan ehkäistä tulipaloja ja muita onnettomuuksia.

Ensisijainen vastuu onnettomuuksien ehkäisystä sekä omasta ja ympäristönsä turvallisuudesta huolehtimisesta on jokaisella itsellään. Pelastusviranomaiset muistuttavat jokaisen ihmisen velvollisuudesta olla huolellinen ja varovainen tulen käsittelyssä. Tärkeätä on tuntea tulipalojen vaarat ja tulipalojen ennaltaehkäisykeinoja.

Turvallisuusviestintä koostuu turvallisuusneuvonnasta, -koulutuksesta ja -valistuksesta kattaen pelastuslaissa mainitun ohjaus-, valistus- ja neuvontatyön kokonaisuuden.

Turvallisuusneuvonta ja -valistus

Pelastuslaitokset kohdentavat valistusta ja neuvontaa riskien arvioinnin perusteella. Riskikohteiden osalta toiminnanharjoittajat ja viranomaiset onvelvoitettu tiiviiseen yhteistyöhön onnettomuusriskien vähentämiseksi. Pelastuslaissa on erityiset hoitolaitosten sekä palvelu- ja tukiasumisen poistumisturvallisuusvaatimukset. Pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksessä kuvataan pelastuslaitoksen tuottamat valistus- ja neuvontapalvelut. Neuvontaa pelastuslaitokset antavat myös palotarkastusten yhteydessä ja pelastussuunnitelman laadinnan yhteydessä.

Turvatietoa löydät mm. allaolevista linkeistä!

Vaaran paikka! –oppimateriaali lasten ja nuorten tapaturmien tehokkaaseen ehkäisyyn.
Vaaran paikka! on laaja ja monipuolinen opetuspaketti 6–12-vuotiaiden lasten turvallisuusopetukseen.Siihen on koottu monenlaista aineistoa lapsen elämänpiiriin liittyvistä turvallisuustekijöistä.

Kampanjat

Perinteisten valistus- ja neuvontatilaisuuksien ohella pelastuslaitokset järjestävät paloturvallisuusvalistuskampanjoita sekä osallistuvat turvallisuusyhteistyökampanjoihin. Näitä ovat mm. 112-päivä, Piippaako sinulla?, Kotitapaturmien ehkäisykampanja, Päivä paloasemalla ja Viisaasti vesillä -kampanja. Suuren yleisön valistamisessa vaikutetaan ihmisten turvallisuustietoisuuteen.

TURVALLISUUSKAMPANJA SIVUSTOJA