Hyvä tietää

112 Suomi -sovellus mahdollistaa soittajan sijaintitiedon välittymisen automaattisesti hätäkeskuspäivystäjälle. Pelastuslaitos suosittelee sovelluksen lataamista.
112 Suomi -mobiilisovellus

Ilmatieteenlaitoksen antaman metsä- tai ruohikkopalovaroituksen ollessa voimassa, avotulenteko on aina kielletty - ilman poikkeuksia.
Pelastuslain mukaan nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää ilmatieteen laitoksen antaman metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikana tai jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen.
Pelastuslaitos voi perustellusta syystä erikseen kieltää avotulen teon pelastustoimen alueella tai osassa sitä määräajaksi.