Työikäiset

Työikäiset ovat ryhmänä niin laaja, että tapaturmien ehkäisy on syytä jakaa pienempiin osioihin ja kohdentaa ryhmän sisällä. Lasten hankkimisen jälkeen ihmisen asenteet ja käyttäytyminen muuttuvat usein myös turvallisuusmyönteisemmiksi. Varsinkin pienet lapset vähentävät usein riskinottokäyttäytymistä ja saattavat siten pienentää vanhemman riskiä joutua tapaturmaan.

Nuorilla työikäisillä riskit ovat toisenlaisia kuin iäkkäämmillä. Varsinkin teollisuuden ja rakentamisen alalla työntekijöiden aikuisikään liittyy myös merkittäviä riskejä työpaikalla.