Lapset ja nuoret

Turvallisuus on jokaisen lapsen ja nuoren perusoikeus. Perusta turvallisuudelle luodaan lapsuudessa ja tätä perustaa uusinnetaan edelleen nuoruudessa. Aikuiset – niin vanhemmat kuin muutkin lasten ja nuorten kanssa toimivat sekä päätöksentekijät – ovat vastuussa siitä, että lasten elinympäristöissä on turvallista kasvaa, liikkua ja kehittyä. Lasten ja nuorten tapaturmat.

Nouhätä!

NouHätä! on pelastustaitokampanja erityisesti 8.-luokkalaisille. Siihen kuuluu muutama tunti turvallisuusopetusta, jonka jälkeen luokka tai oppilasryhmä voi halutessaan osallistua NouHätä!-kilpailuun. Kilpailussa ratkeaa Suomen NouHätä!-mestaruus. Lisätietoa www.nouhata.fi

VAARAN PAIKKA! – Turvallisesti arjessa, kotona ja koulussa

CD ja siihen liittyvä opettajan opas on laadittu esiopetukseen ja ala-asteille, 6-12 vuotiaiden oppilaiden turvallisuusosaamisen kartuttamiseksi.