Erityisryhmien paloturvallisuus

Tulipalo on aina vaarallinen, mutta erityisen vaarallinen se on ihmisille, jotka eivät syystä tai toisesta pysty
toimimaan tai ymmärrä toimia tilanteen edellyttämällä ripeydellä. Tällaisina paloturvallisuuden kannalta erityisryhminä voidaan pitää esimerkiksi ikäihmisiä, vammaisia tai maahanmuuttajia.

Usein erityisryhmiin kuuluvat asuvat erilaisissa palvelu- tai tukiasunnoissa tai kuuluvat kotipalveluiden piiriin.
Toiminnanharjoittajalla on vastuu asukkaiden palo- ja poistumisturvallisuudesta. Laki edellyttää toiminnanharjoittajalta selvityksiä, suunnitelmia ja toimenpiteitä, joilla varmistetaan turvallinen poistuminen tulipalosta tai muusta vaaratilanteesta itsenäisesti tai avustettuna. Pelastusviranomainen arvioi selvityksen perusteella, kuinka poistumisturvallisuus toteutuu.