Turvallisuustietoa eri-ikäisille

Turvallisuus on meitä jokaista koskettava asia. Erityisesti lasten ja vanhusten, joiden toimintakyky on huonontunut, turvallisuudesta tulee huolehtia. Jotta asuinympäristö olisi turvallinen, tulee ottaa huomioon monia asioita.
Lapsille on hyvä opettaa jo aikaisessa vaiheessa millaisia onnettomuuksia esim. tulitikut tai sakset voivat saada aikaan. Lapsen on myös tärkeä tietää, mikä on aikuisille kuuluva tavara ja mikä on lapsen tavara. Lasten kanssa voidaan myös harjoitella tulipalosta poistumista leikin avulla.

Suurin osa kodeissa tapahtuvista onnettomuuksista tapahtuu työssäkäyville. Yleisimmät tapaturmat ovat liukastumiset ja muut pienet onnettomuudet. Terve aikuinen selviää tällaisista säikähdyksellä, mutta mitäpä jos kyseessä onkin toimintakyvyltään rajoittunut henkilö? Tällaiset tapaukset on hyvä ottaa huomioon jo hyvissä ajoin. Nykyään onkin paljon erillaisia turvallisuutta parantavia laitteita, joiden avulla tieto tapahtuneesta saavuttaa nopeasti auttajat. Jos kodissanne on pieniä lapsia tai vanhuksia, on hyvä tehdä pienimuotoinen turvallisuuskierros ja miettiä voisiko kotona tapahtua jokin onnettomuus ja miten se voitaisiin ennaltaehkäistä.