Ohje erityistä palotarkastusta varten

Erityinen palotarkastus on pelastusviranomaisen suorittama tarkastus, joka tehdään ennen rakennusvalvontaviranomaisen lopputarkastusta. Tarvittaessa tarkastus suoritetaan yhtä aikaa rakennusvalvontaviranomaisen, terveystarkastajan tai muun viranomaisen kanssa. Erityinen palotarkastus toteutetaan silloin, kun kohdetta ollaan ottamassa käyttöön tai kun kohteen käyttötarkoitus on olennaisesti muuttunut.

Erityisessä palotarkastuksessa pelastusviranomainen tarkastaa, että rakennusluvan ehtojen mukaiset toimenpiteet on tehty.

Erityinen palotarkastus tilataan Lapin pelastuslaitokselta kaksi viikkoa ennen tarkastusajankohtaa.
Asuinrakennusten osalta erityinen palotarkastus tehdään yli kolmekerroksisiin rakennuksiin (asuinkerrostalot)