Öljylämmityslaitteistot ja -säiliöt

Öljylämmityslaitteisto koostuu polttimesta, kattilasta, öljysäiliöstä sekä putkistosta. Öljylämmityslaitteiston asennuttajan tulee ilmoittaa pelastuslaitokselle öljylämmityslaitteiston asentamisesta. Pelastusviranomainen suorittaa öljylämmityslaitteiston katsastuksen, kun uusi öljylämmityslaitteisto asennetaan tai laitteistoon tehdään merkittäviä muutoksia esim. säiliön uusiminen tai polttimen vaihto suurempitehoiseen. Tarkastukselta tulee olla saatavilla asennuspöytäkirja, josta selviää asennetun laitteiston tiedot ja asentajan yhteystiedot.

Maanalaiset öljysäiliöt tulee tarkastaa 10 vuoden päästä käyttöönotosta ja sen jälkeen tarkastajan määräämin
väliajoin. Tarkastajan tehtävänä on antaa puolueeton näkemys säiliön kunnosta. Keskimääräinen maanalaisen öljysäiliön elinikä on noin 30 vuotta. Öljysäiliön tarkastuksien laiminlyöminen voi pahimmassa tapauksessa aiheuttaa öljyvahingon. Öljyvahingon puhdistustoimenpiteet ovat öljyvahingon aiheuttajan eli öljysäiliön omistajan vastuulla.

Käytöstä poistetut maanalaiset öljysäiliöt tulee poistaa maaperästä käytöstä poistamisen yhteydessä. Rakennusvalvontaviranomainen voi yksittäistapauksissa myöntää poikkeuksen säiliön poistamismääräyksestä, mikäli säiliön poistaminen on teknisesti vaikeaa tai siitä voi aiheutua vahinkoa muulle omaisuudelle. Ole yhteydessä kuntasi rakennusvalvontaan.

Öljysäiliön sijoittaminen uuteen paikkaan (esim. maanalainen säiliö poistetaan ja uusi sijoitetaan sisätiloihin) on luvanvarainen toimenpide ja vaatii yleensä toimenpideluvan. Ole yhteydessä kuntasi rakennusvalvontaan.

Lisätietoa: