Omakotitalojen paloturvallisuuden omavalvonta käyttöön Lapissa

Lapin pelastuslaitos käynnistää omavalvonnan käytön pientalojen paloturvallisuustyössä. Omavalvonnalla tarkoitetaan kiinteistöjen omistajien ja haltijoiden itsensä suorittamaa pelastuslaitoksen ohjeistuksen mukaista asuinkiinteistön paloturvallisuuden arviointia.

Omavalvonta otetaan ensivaiheessa käyttöön pelastuslaitoksen läntisellä toimialueella Kemissä,
Keminmaalla, Pellossa, Simossa, Tervolassa, Torniossa ja Ylitorniolla. Pelastuslaitos jakaa 1 400 kiinteistöille omavalvonta-aineiston, joka sisältää Pientalon paloturvallisuus -opasvihkon, kyselylomakkeen ja palautuskuoren sekä saatekirjeen.

Paloturvallisuusoppaan avulla täytettävä omatarkastuslomake tulee palauttaa pelastusviranomaiselle kuukauden
sisällä kirjeen vastaanottamisesta.

Kirjeen mukana tuleva Pientalon paloturvallisuusopas on tehty neuvojen antamiseksi asumisen turvallisuuteen ja helpottamaan omatarkastuslomakkeen täyttöä. Opas kannattaa säilyttää ja esimerkiksi liittää talon huoltokansioon.

Palautetuista omatarkastuslomakkeista arvioidaan mahdollisen korjausmääräyksen tai palotarkastuksen suorittamisen tarve. Palotarkastuksia tullaan tekemään kuitenkin myös pistokoeluonteisesti valvonnan kohteena oleviin kiinteistöihin.

Pelastuslaitos toivoo, että omavalvontalomakkeita palautuu mahdollisimman hyvin ja että oppaasta on apua kodin turvallisuuden parantamisessa.
Paloturvallisuus on nyt omissa käsissäsi. Lataa Kipinä-sovellus ja paranna kotisi paloturvallisuutta.

Kotisi palotarkastajan näet peilistä!