Paloturvallisuuden itsearviointi

Paloturvallisuuden itsearviointi on yksi pelastuslaitoksen käyttämistä valvontakeinoista, joissa materiaalit lähetetään asukkaalle kotiin. Asukas täyttää itsearviointilomakkeen paloturvallisuusoppaan avulla ja toimittaa lomakkeen täytettynä takaisin pelastusviranomaiselle. Pelastusviranomainen arvioi lomakkeen sisällön perusteella valvonta- ja neuvontatarpeen. Mikäli lomaketta ei palauteta uusintapyynnöistä huolimatta, suorittaa pelastusviranomainen palotarkastuksen kohteeseen.

Paloturvallisuuden itsearvioinnin kehittämisen tavoitteena on ollut pientaloasukkaiden turvallisuustietouden lisääminen ja huomion kiinnittäminen ajankohtaisimpiin sekä oleellisimpiin asumisen turvallisuuteen liittyviin seikkoihin. Kiinteistön omistajan ja haltijan suorittama itsearviointi on tarkoituksenmukainen tapa kiinnittää huomiota omatoimiseen varautumiseen ja ohjata sekä neuvoa kansalaisia pelastuslaissa säädettyjen velvollisuuksien täyttämisessä.

Pientalon paloturvallisuusopas 2020
Itsearviointilomake

Brandsakerhetsguide for smahus 2020
Självbedömningsblankett för brandsäkerhet i småhus

Handbook for fire safety in small houses 2020
Self-assessmentform

Opas Venäjäksi
Lomake Venäjäksi

Opas Pohjoissaame
- Lomake Pohjoissaame

Opas Inarinsaame
- Lomake Inarinsaame

Lomake Koltan saame

Vapaa-ajan rakennukset

Opetusvideot:
Pientalon paloturvallisuuden itsearviointi / osa 1
Pientalon paloturvallisuuden itsearviointi / osa 2

Pelastuslaitos toivoo, että itsearviointilomakkeita palautuu mahdollisimman hyvin ja että oppaasta on apua kodin turvallisuuden parantamisessa.

Infoa
Paloturvallisuus on nyt omissa käsissäsi. Lataa Kipinä-sovellus ja paranna kotisi paloturvallisuutta.  Kipinä-sovellus youtube. 

Kotisi palotarkastajan näet peilistä!