Tiedätkö, ovatko tulisijasi ja savuhormisi paloturvallisia?

Tulisijoista tai savuhormeista alkaneiden palojen tavanomaisimmat syyt ovat kipinä, riittämätön suojaetäisyys palava-aineiseen rakennusosaan (kuten puuseinään) sekä asennus- tai käyttövirhe. Muita syitä ovat savuhormin nokipalo sekä halkeama savuhormissa tai tulisijassa. Ihmisen varomattomalla toiminnalla on yleensä ollut huomattava merkitys etenkin kipinästä alkaneissa paloissa. Kaikista tulisijapaloista noin 50 % alkaa saunankiukaasta. Tähän liittyen paloja aiheutuu lisäksi tuhkan virheellisestä säilytyksestä.

Lisätietoa:

Hormikatselmukset tulee pyytää kuntasi rakennusvalvontatoimistolta.