Nuohoojien vikailmoitukset

Pelastusviranomainen valvoo nuohousvelvoitteen toteutumista. Nuohoojalla on velvollisuus ilmoittaa kirjallisesti pelastuslaitokselle havaitsemistaan vakavista turvallisuuspuutteista (tulisijan tai savuhormin puutteet, puuttuvat tai liian heikkokuntoiset tikkaat, kattokulkutien osat tai katon turvavarusteet).

Nuohoojia pyydetään ilmoittamaan havaitsemansa viat pelastuslaitoksen kunkin kaupungin/kunnan toimipaikan vastaavalle viranhaltijalle sähköpostitse. Vikailmoituksesta tulee käydä ilmi asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero, vika ja ilmoituksen tekijän yhteystiedot.