Nuohous

Tulisijojen ja savuhormien nuohouksen tarkoituksena on estää palamisjätteen aiheuttama tulipalon vaara. Paloturvallisuuden lisäksi nuohoustoiminnan tavoitteena on energian taloudellinen käyttö, ympäristön suojelu ja ihmisten terveys sekä hyvinvointi. Säännöllinen nuohous vähentää polttoaineen kulutusta ja edistää täydellistä palamista vähentäen päästöjä ja ympäristön tarpeetonta kuormitusta.

Hyviä ohjeita nuohoukseen liittyen tarjoaa Nuohousalan keskusliitto.

Rakennuksen omistajan/haltijan on huolehdittava tulisijojen, savuhormien, tikkaiden ja katon turvavarusteiden kunnosta sekä säännöllisestä nuohouksesta. Tulisijat ja savuhormit on nuohottava riittävän usein. Vakituisissa asunnoissa nuohous on tehtävä vuosittain ja vapaa-ajanasunnoissa vähintään kolmen vuoden välein. Käyttämätöntä tulisijaa ja savuhormia ei tarvitse nuohota. Kolme vuotta käyttämättä ollut tulisija ja savuhormi on nuohottava ennen käyttöönottoa.

Nuohouspalvelut ovat siirtyneet vapaaseen tarjontaan. Nuohous on vapaasti kilpailtua yritystoimintaa, jossa rakennuksen omistaja/haltija tilaa palvelun haluamaltaan nuohoojalta. Nuohouspalveluntuottajat hinnoittelevat palvelunsa itsenäisesti. Hintoihin voi vaikuttaa mm. nuohouksen ajankohta, välimatka tai nuohoustyön määrä. Ammattipätevyyden omaavia nuohoojia voi etsiä esimerkiksi Nuohousalan Keskusliiton OMAnuohooja-palvelusta.

Nuohoojalla tulee olla nuohoojan ammattitutkinto tai talotekniikan ammattitutkinto, jossa on suoritettu nuohouksen osaamisala. Nuohooja kirjoittaa nuohoustyöstä todistuksen, josta tulee selvitä rakennuksen osoite, nuohoustyön suorittaja, nuohouksen ajankohta, tehdyt toimenpiteet sekä havaitut puutteet ja viat.

Toimintaohjeita nuohouspalvelua koskevien virheiden osalta löytyy Kilpailu- ja kuluttajavirastolta.



Lisätietoa: