Avotuli- ja kulotusilmoitukset

  • Hätäkeskus ei ota vastaan ilmoituksia kulotuksista
  • ilmoitukset kulotuksista ja muusta tulenkäytöstä, josta muodostuu runsaasti savua, tehdään paikalliselle pelastusviranomaiselle mieluiten virka-aikana ja kirjallisena.
  • Pelastusviranomainen välittää metsänhoidollista kulotuksista tiedon hätäkeskukseen ja muille sovituille tahoille
  • lomakkeen kulotuksista ilmoittamiseen löydät täältä.   
  • muusta isommasta kulotuksesta poikkeuksellisesti ilmoitus puhelimitse alueen päivystävälle palomestarille
  • Lomakkeella ilmoitetusta metsänhoidollisen kulotuksen toteutuksesta tulee ilmoittaa puhelimitse alueen päivystävälle palomestarille viimeistään edellisenä päivänä
  • Pelastuslaitos ei ole toistaiseksi rajannut sitä, minkä kokoisesta kulotuksesta tulee ilmoittaa
  • Jotta turhilta hätäilmoituksilta vältytään, ilmoita kulotuksesta ja savua aiheuttavasta tulenkäytöstä naapureille.
  • Huolehdi, että tarvittava valvonta on jatkuvaa ja ulkopuolisin silmin  NÄKYVÄÄ

Huomaa, että turhat hälytykset aiheuttavat pelastuslaitokselle suuria kustannuksia ja
heikentävät pelastustoimen valmiutta.