Kerrostaloasukkaan ja taloyhtiön paloturvallisuus

Kerrostaloasukkaan ja taloyhtiön tulee huomioida seuraavia asioita paloturvallisuuden ylläpidossa
ja parantamisessa:
 • Asunnon jokainen kerros sekä niihin yhteydessä olevat kellarikerrokset ja ullakot on varustettava vähintään yhdellä palovaroittimella.
 • Asunnon jokaisen kerroksen tai tason alkavaa 60 m² kohden on oltava vähintään yksi palovaroitin.
 • Palovaroitin on asennettava siten, että se reagoi tulipalosta aiheutuneeseen savuun mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
 • Palovaroitin on pidettävä toimintakunnossa.
Palovaroittimen toimintakunto on varmistettava säännöllisellä testauksella. Uusiin asuinhuoneistoihin on pitänyt 1.2.2009 lähtien asentaa sähköverkkoon kytkettävät palovaroittimet. Laitteen virransyöttö varmistetaan paristolla tai akulla.

Pelastustie on hälytysajoneuvoille tarkoitettu ajotie. Se vaaditaan jokaiseen yli kolmekerroksiseen tai yli 10 metrin korkuiseen uuteen rakennukseen. Ambulanssin tulee kuitenkin päästä kaikissa rakennuksissa porrashuoneen oven läheisyyteen. Pelastustiet on pidettävä ajokuntoisina ja esteettöminä ja ne on merkittävä asianmukaisesti.

Taloyhtiön vastuut:
 1. Pelastussuunnitelma on laadittu ja perehdytetty asukkaille ja sitä päivitetään tarvittaessa
 2. Turvallisuushenkilöstö on nimetty ja koulutettu tehtäviinsä
 3. Tarvittava turvallisuushenkilöstön materiaali on hankittu
 4. Väestönsuoja ja väestönsuojelumateriaalit pidetään kunnossa ja väestönsuojan laitteita testataan sekä huolletaan asianmukaisesti
 5. Osoitenumerointi on kunnossa (talonumerointi ja porrashuoneet, tonttiopastetaulu)
 6. Porrashuoneiden infotauluilta löytyvät isännöitsijän ja huoltomiehen yhteystiedot sekä asukkaan turvaohjeet
 7. Pelastustiet pysyvät ajokuntoisina ja esteettöminä
 8. Tuhopolttoja ennaltaehkäistään
 9. Yleisestä järjestyksestä ja siisteydestä pidetään huolta
Lisätietoa: