Kemikaalit ja ilotulitteet

Nestekaasu, polttoaineet, kemikaalit, lääkkeet ja pesuaineet ovat hyvin yleisiä kodin kemikaaleja. Kemikaalien käsittelyyn ja varastointiin tulee kiinnittää erityistä huomiota, jos kotona on pieniä lapsia.
  • Pesuaineet ja lääkkeet tulee säilyttää aina lasten ulottumattomissa!
  • Muut kemikaalit ja palavat nesteet tulee säilyttää lämmöltä suojatussa paikassa
  • Spraymaalit ja muut pienkemikaalit on hyvä säilyttää omassa suljetussa kaapissa.

Vaarallisten kemikaalien säilytys

Säilytyksellä tarkoitetaan vaarallisen kemikaalin tai räjähteen vähäisen määrän hallussapitoa. Kemikaalien säilyttämisessä on noudatettava huolellisuutta ja varovaisuutta ja ne on säilytettävä vaatimusten mukaisissa päällyksissä niille varatuilla paikoilla.
  1. Säilytyspaikkojen siisteydestä ja järjestyksestä on huolehdittava,
  2. ilmanvaihto (erityisesti palavat nesteet ja kaasut) on varmistettava ja
  3. vuototapauksissa kemikaalin kerääminen talteen on oltava mahdollista.
  4. Keskenään reagoivat kemikaalit säilytetään erillään.
Vaarallisten kemikaalien säilytysmäärät on pidettävä mahdollisimman pieninä ja myrkylliset kemikaalit lukitussa tilassa. Lisätietoa: Mitä nestekaasu on?


Ilotulitteet

Ilotulitteita saa käyttää uudenvuodenyönä klo 18–02. Muulloin kuin uudenvuodenyönä ilotulitteiden ampuminen on luvanvaraista.

Lainsäädäntö asettaa vaatimuksia myös ilotulitteiden säilytytykselle. Asuinhuoneistossa tai huonetiloissa, joissa oleskelee ihmisiä, saa säilyttää enintään 5 kg ilotulitusvälineitä. Määrä tarkoittaa ilotulitusvälineissä olevan räjähtävän ja pyroteknisen aineen määrää, jota tulitteissa on käytännössä noin yksi neljäsosa. Sallittu säilytysmäärä on siten kokonaispainoksi muunnettuna noin 20 kg.

Ilotulitusvälineet on säilytettävä lukitussa kaapissa siten, ettei niiden läheisyydessä ole sellaisia lämmönlähteitä tai tulenkäsittelyä, joka voisi aiheuttaa tulitteiden syttymisen. Ilotulitusvälineitä ei kuitenkaan saa säilyttää ullakkotiloissa, kellarin asuntokohtaisissa säilytystiloissa eikä yhteiskäytössä olevissa tiloissa.

Ilotulitteiden käytöstä yksityistilaisuuksissa, kuten häät ja syntymäpäivät, tulee etukäteen ilmoittaa pelastusviranomaiselle. Pelastusviranomainen voi tehdä ilmoituksen perusteella asiasta päätöksen, jossa voidaan asettaa käytölle tarpeellisia ehtoja tai kieltää ilotulitteiden käyttö, jos siitä aiheutuu erityistä vaaraa. 

Yleisötilaisuuden yhteydessä järjestettävästä Ilotulitusnäytöksestä on ilmoitettava poliisille ennen näytöksen järjestämistä.