Onnettomuuksien ehkäisy asukkaille

Uudistunut pelastuslaki selkeyttää onnettomuuksien ehkäisyn vastuita ja määrittelee aiempaa selkeämmin vastuut ja velvoitteet turvallisuuden ylläpitämisessä.

Uudessa pelastuslaissa on jokaista koskettavia yleisiä velvoitteita. Näitä ovat jokaisen toimintavelvollisuus, yleinen huolellisuusvaatimus sekä velvollisuus varovaisuuteen tulen käsittelyssä. Jokaisen tulee noudattaa pelastuslain paloturvallisuussäännöksiä ja määräyksiä. Tulta ja vaarallisia aineita käsiteltäessä tulee noudattaa erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vaaratilanteiden syntymistä on ehkäistävä, jotta tulipalo ei syttyisi. Lisäksi jokainen asukas on vaaratilanteessa velvollinen tekemään hätäilmoituksen, varoittamaan vaarassa olevia sekä ryhtymään kykyjensä mukaan pelastustoimenpiteisiin.