Onnettomuuksien ehkäisy

Onnettomuuksien ehkäisyn tarkoituksena on vähentää onnettomuuksia ja havaita kohteen riskit ja siten pyrkiä estämään onnettomuuksia tai ainakin pienentämään niiden vaikutuksia. Pelastustoimen vastuu onnettomuuksien ehkäisyssä ei rajoitu pelkästään tulipaloihin, vaan uudessa pelastuslaissa pelastusviranomaisten vastuu onnettomuuksien ehkäisyssä koskee myös muita onnettomuuksia.
Onnettomuuksien ehkäisyyn kuuluvat muun muassa palotarkastustoiminta, osallistuminen kaavoitukseen ja rakentamisen valvontaan, rakennuslupalausunnot,  sekä valistus ja neuvonta.


Pelastuslaitos varautuu onnettomuuksiin vastesuunnittelulla, joka käsittää tietyntyyppisten pelastustehtävien etukäteissuunnittelua. Vastesuunnittelulla pyritään hälyttämään kohteeseen juuri oikeanlaiset yksiköt ja riittävästi henkilökuntaa pelastustehtävästä suoriutumiseen.

Omatoimisella varautumisella tarkoitetaan yksilön ja yhteisöiden toimia, joilla he ovat varautuneet onnettomuuksiin ja niiden vaikutusten pienentämiseen. Tällaiseen toimintaan pelastussuunnitelma on oiva työkalu ja tietyntyyppisten riskikohteiden tulee sellainen pelastuslain määräämänä laatia. Kohteiden pelastussuunnitelmatilannetta valvotaan palotarkastuksien yhteydessä.