Lapin pelastuslaitoksen hallinto

Lapin pelastuslaitos on yksi Suomen 22 alueellisesta pelastuslaitoksesta, jotka vastaavat pelastustoimen palvelutasosta sekä pelastuslaitoksen toiminnan ja palvelujen asianmukaisesta järjestämisestä. Alueen vakinaiset palokunnat toimivat Kemissä, Rovaniemellä ja Torniossa. Muualla maakunnan alueella vapaaehtoiset palokunnat huolehtivat pelastustehtävistä ensilähdön palokuntina. Lisäksi tehdas-, laitos- ja sotilaspalokunnat toimivat tärkeänä osana pelastustoimen kokonaisuutta.
Hallinnollista vastuuta on jaettu kolmelle pelastuslueelle ja operatiivista vastuuta kahdelle päivystysalueelle (P3-alueet).

Lapin pelastuslaitoksen toiminta-alueen laajuus, pitkät etäisyydet, arktiset olosuhteet, kaivostoiminta, turismin ja rajanaapureiden tuoma kansainvälisyys sekä toimintaympäristön monimuotoisuus mereltä tuntureille asettaa pelastustoiminnalle erityisiä haasteita ja vaatimuksia.
Etsitkö lisätietoa näistä?