Päätös ilotulitteiden käytön kieltämisestä eräillä Lapin pelastuslaitoksen alueilla

Lapin pelastuslaitos kieltää ilotulitteiden käytön 31.12.2021 klo 18:00 - 1.1.2022 klo 02:00 Kemissä, Torniossa ja Kittilän Levillä oheisten karttojen mukaisilla alueilla.

Ilotulitteiden käytön kieltoalueet eivät koske tapahtumaturvallisuuden piiriin kuuluvia ilotulitusnäytöksiä.

Päätöstä tulee noudattaa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätös löytyy tästä ja valitusosoitus tästä.

Ilotulitteiden käytön kieltoalueet löytyvät tästä.

Tämä ilmoitus on julkaistu 27.12.2021. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta.Ilmoitus kuulemisilmoituksen nähtäville asettamisesta

Lapin pelastuslaitoksen Tornion toimipaikassa on nähtävillä kuulemisilmoitus koskien ilotulitteiden käytön kieltämistä Kittilän Levikeskuksessa, Kemin Sauvosaaressa ja Tornion Suensaaressa 31.12.2021 klo 18:00 - 1.1.2022 klo 02:00.  Kuulemisilmoitus liitteineen pidetään 13.12.2021 saakka nähtävillä arkipäivisin klo 9:00–15:00 Lapin pelastuslaitoksen Tornion toimipaikassa osoitteessa Verkkotehtaankatu 6, Tornio. Kuulemisilmoitus löytyy myös tästä.

Tämä ilmoitus on julkaistu 25.11.2021. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta.