Lapin pelastuslaitoksen hälytystehtävämäärä väheni vuonna 2020. Pelastuslaitoksella oli 3924 hälytystehtävää, mikä oli noin 10 % vähemmän kuin 2010 –luvulla keskimäärin ja vastaa valtakunnallista pääosin koronasta johtuvaa linjaa. Edellisestä vuodesta vähennystä oli 560 tehtävää. Tilastointi perustuu pelastuslaitoksen onnettomuuspaikalla tehtyihin ensiarvioihin ja tehtävien onnettomuusselosteisiin, jotka kirjataan valtakunnalliseen Pronto -tietojärjestelmään. Tilastoihin kirjataan vain ne onnettomuudet, joissa pelastuslaitoksen yksikkö on ollut mukana. Ensivastetehtävistä ei kirjata henkilövahinkoja tilastoihin. Lue koko tiedote