28.5.2019 /ASo

Lapin pelastuslaitos ottaa käyttöön liikenneonnettomuusajoneuvon tehostetun merkinnän
- tavoitteena estää turhia hälytyksiä kohteisiin, joissa pelastusyksikkö on jo käynyt

Lapin pelastuslaitos on jo vuosia merkannut muiden pelastuslaitosten tavoin hinausta odottavan onnettomuusajoneuvon käärimällä ajoneuvon ympäri punakeltaista merkkinauhaa. Tämä käytäntö on ollut laajalle yleisöllekin tuttu. Tavoitteena on ollut, että kohteeseen pysähtynyt tai ohiajanut merkkinauhoituksen huomannut sivullinen ei soita turhaan hätäkeskukseen.

Valitettavasti suuria ajonopeuksia sallivilla tieosuuksilla ilmoittaja ei aina havaitse näitä merkintöjä. Samoin merkinnät jäävät havaitsematta pimeään talviaikaan kolariauton sijaitessa osin lumipenkan takana. Erottaakseen vain hinausta tai siirtoa odottavat ajoneuvot, Lapin pelastuslaitos on ottanut käyttöön onnettomuusajoneuvon tehostetun merkintäkäytännön, joka koostuu vihreistä heijastimilla varustetuista merkintäkepeistä sekä vihreästä Lapin pelastuslaitoksen tunnuksella varustetusta nauhasta. Nauhaan on painettu teksti ”Odottaa hinausta”. Teksti on myös englanniksi ”waiting for towing”, mikä on tarpeen Lapin liikenteessä liikkuvan suuren turistimäärän vuoksi. Merkintäohjeistuksen mukaan merkkinauhoitus tehdään ajoneuvon kohdalle lähelle ajoradan reunaa niin, että merkkaus näkyy selkeästi molempiin ajosuuntiin.   

Aiemmalla merkkauskäytännöllä jo merkattuihin kohteisiin on tullut vuositasolla noin parikymmentä turhaa hälytystä. Tämä vaarantaa aina pelastuslaitoksen ja muiden kohteeseen hälytettyjen viranomaisten muun toimintavalmiuden sekä aiheuttaa turhia kustannuksia.  Tehostetulla merkkauksella pyritään poistamaan nämä haitat.

Valitettavasti jatkossakin tulee ohiajaneilta hätäilmoituksia merkkaamattomien, vain hinausta odottavien ojaan suistuneiden autojen osalta, mikäli ei pysähdytä tarkistamaan mahdollista avuntarvetta. Näistä ei ilmeisesti koskaan päästä täysin eroon. Joskus ajoneuvon pysäyttäminen ja kohteen tarkistus voi olla erittäin hankalaa tai se aiheuttaa jopa uuden vaaratilanteen. Lähtökohtaisesti pelastuslain 3§ velvoittaa antamaan apua sitä kiireellisesti tarvitsevalle: ”Jokainen, joka huomaa tai saa tietää tulipalon syttyneen tai muun onnettomuuden tapahtuneen tai uhkaavan eikä voi heti sammuttaa paloa tai torjua vaaraa, on velvollinen viipymättä ilmoittamaan siitä vaarassa oleville, tekemään hätäilmoituksen sekä ryhtymään kykynsä mukaan pelastustoimenpiteisiin.”

Jokainen kiireellistä apua tarvitsemattoman, hinausta odottavan ajoneuvon kuljettaja voi estää turhia hälytyksiä huolehtimalla nopeasta ajoneuvon poistamisesta piennaralueelta. Myös varoituskolmio varoittaa erityisesti liikennettä vaarantavasta esteestä. Samalla se kertoo, että ajoneuvossa tai sen läheisyydessä on ollut henkilö, jolla lähtökohtaisesti itsellä on kyky hälyttää tarvittaessa kiireellistä apua. Mikäli ohiajana et ole varma mahdollisesta lisäavuntarpeesta, tulee avuntarve selvittää erityistä varovaisuutta noudattaen ja muuta liikennettä varoen.

Pelastuslaitos toivoo, että auton omistaja, hinausliike tai muu hinauksen toteuttaja kerää merkauskepit nauhoineen pois. Merkkauskepit voi palauttaa myöhemmin mille tahansa paloasemalle.