USEAT MAASTOPALOT TYÖLLISTIVÄT LAPIN PELASTUSLAITOSTA                29.5.2018
- pelastuslaitos muistuttaa avotulenteon kiellosta ja turvetuotannon sekä metsäkoneiden aiheuttamasta syttymisriskeistä.

Pitkä ja harvinaisen sateeton jakso maastopaloineen on työllistänyt Lapin pelastuslaitosta viime päivinä, mutta tiistai oli erityisen kiireinen. Maastopalojen lisäksi palokuntia työllisti Tornion kunnan alueella, Tervolan pohjoispuolella, lähellä Varevuomaa sijaitseva turvetuotantoalueen palo. Sammutustöitä on jatkettu iltaan asti ja jälkisammutus sekä jälkivartiointi jatkuvat vaihtomiehistöllä yön yli yhteensä noin 3,5 hehtaarin palossa, josta metsää on noin hehtaarin verran.

Uhkaava metsäpalo oli Savukoskella, jossa Miekkakosken harjulla paloi 3 hehtaaria metsää. Palon havaitsi Rajan helikopteri Rajaheko 500, joka käynnisti sammutustyöt ja jatkoi vielä mukana palokuntien yksiköiden saavuttua. Rajan helikopteri Rajaheko 300 auttoi ratkaisevalla tavalla Tornion turvetyömaalta metsään levinneen palon sammutuksessa.

Molemmissa paloissa puuskittainen kova tuuli edesauttoi palon nopeaa leviämistä ja vaikeutti sammutusta.

Pienempiä maastopaloja oli myös Torniossa, Sallassa, Utsjoella sekä Rovaniemellä, jossa yhtä muutaman aarin suuruista paloa epäillään tahallaan sytytetyksi. Inarissa palokunnan yksikkö kävi tarkistamassa savuhavainnon, joka osoittautui roskien poltoksi. Kaikkiaan alkukesän tilastoihin on kirjattu noin 50 erilaista maastopaloa, joista kolme on sijainnut turvetuotantoalueella. Määrä vastaa jo kolmen edellisen kesän maastopalojen vuosittaista kokonaismäärää.

Maastopalojen syttymisherkkyyttä kuvaavat indeksit ovat nyt historiallisen korkeita. Ilmatieteen laitoksen tuottama metsäpaloindeksi on kohonnut laajalti Lapissa lähelle maksimiarvoa 6,0. Etelä-Lapin kuntiin ennustetaan maksimiarvon täyttymistä lähipäivien aikana.

Lapin pelastuslaitos kehottaa alueen asukkaita ja matkailijoita vastuullisuuteen. Avotulen teosta tulee pidättäytyä myös vaarattoman oloisissa paikoissa, sillä kova ja puuskittainen tuuli voi lennättää kipinöitä kuivaan maastoon. Lapin pelastuslaitos vetoaa myös metsäkoneyrittäjiin sekä turvatuotantoalueiden urakoitsijoihin, jotta he harkitsivat pidättäytymistä syttymisvaaraa aiheuttavasta toiminnasta, kunnes toimintaa voidaan tehdä turvallisesti.

Vahinkojen lisäksi maastopalot ovat jo aiheuttaneet merkittäviä heikennyksiä palokuntien muun pelastusvalmiuden ylläpidossa. Lisäksi palot ovat myös aiheuttaneet merkittäviä kustannuksia pelastuslaitokselle sekä yhteistoimintaviranomaisille.

Ohjeita kulotuksesta ja puujätteen poltosta löytyy pelastuslaitoksen sivuilta www.lapinpelastuslaitos.fi .

Varoitukset: http://ilmatieteenlaitos.fi/varoitukset