Turvallinen koulu -tutkimus- ja kehittämishanke on alkanut neljän normaalikoulun ja neljän pelastuslaitoksen alueella.
Tarkoituksena on tuottaa kouluille pysyviä asiantuntijaverkostoja ja toimintamalleja turvallisuuden edistämiseksi. Lapista on mukana Rovaniemeltä Lapin yliopiston harjoittelukoulu.

Turvallinen koulu -tutkimus- ja kehittämishanke on alkanut neljän normaalikoulun ja neljän pelastuslaitoksen alueella.
Tarkoituksena on tuottaa kouluille pysyviä asiantuntijaverkostoja ja toimintamalleja turvallisuuden edistämiseksi.


- Turvallisuuskulttuurin edistäminen ei voi olla oppilaitoksessa vain esimerkiksi turvallisuusvastaavan vastuulla, sillä kyse on yhteisestä asiasta, käytännön osaamisesta ja yhteiskunnan arvoista, toteavat hankkeen käynnistäjät erikoistutkija Brita Somerkoski ja professori Eila Lindfors opettajankoulutuksen Rauman yksiköstä.

Helmikuussa käynnistynyt Turvallinen koulu tukee perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden toteuttamista nimenomaan laaja-alaisen osaamisen kannalta; turvallisuus voidaan liittää useisiin oppiaineisiin, vaikkapa kemiaan ja fysiikkaan, liikuntaan, musiikkiin tai terveystietoon. Hankkeessa kerätään tutkimusaineistoa oppilaiden turvallisuusosaamisesta sekä suunnitellaan ja toteutetaan turvallisuuskasvatuksen interventio yhteistyössä pelastusviranomaisten kanssa. Normaalikoulu saa käyttöönsä vuodeksi Vihreä risti -sovelluksen, jonka avulla kootaan tietoa koulussa tapahtuvista turvallisuuspoikkeamista.

Suomessa ei kerry tarkkaa tietoa koulun tapaturmista ja onnettomuuksista. Usein tapahtumia kirjataan Wilmaan, erillisiin lomakkeisiin tai ei mihinkään. Nyt käyttöön otettava Vihreä risti on selainpohjainen sovellus, jossa vaaratilanteiden analyysi aloitetaan pikakirjausmenettelyllä. Ohjelmisto mahdollistaa myös läheltä piti -tilanteiden seurannan.

Puolitoistavuotisen hankkeen ensimmäisessä vaiheessa ovat mukana Turun yliopiston Rauman normaalikoulu, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu, Lapin yliopiston harjoittelukoulu sekä Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan normaalikoulu, näiden alueiden pelastuslaitokset ja erikseen sovittavat paikalliset kolmannen sektorin toimijat. Hankkeen ohjaus- ja suunnitteluryhmänä on monialainen Oppilaitosten turvallisuuskulttuurin kehittämisverkosto OPTUKE.

Lisätietoja:
Erikoistutkija Brita Somerkoski brita.somerkoski@utu.fi p. 044-2090040
Brita Somerkoski PhD
Erikoistutkija/ Senior Research Fellow
Oppilaitoksen turvallisuuskulttuurin kehittämisverkosto, OPTUKE
Turun yliopisto/University of Turku
Kasvatustieteen tiedekunta/Faculty of Education
Opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö/Department of Teacher Education/ Rauma Unit
Seminaarinkatu 1, 26101 Rauma
email:brita.somerkoski@utu.fi gsm +358 44 20 90 040