Lapin tulvatilanne on helpottunut tulvauhan alla olleissa kunnissa Inarissa, Kittilässä ja Rovaniemellä. Tornionjoen tulvatilannetta seurataan vielä aktiivisesti, tulvahuippu on ennustettu olevan ensi viikolla. Avotulentekokielto päättyy torstaina 5.6. muissa Lapin kunnissa, paitsi Tornionjoen varrella. Tulvatilanteen rauhoittumisen vuoksi Lapin pelastuslaitos luopui tänään 4.6.2020 klo 14 tulvatilanteen yleisjohtovastuusta ja Tulva 2020 -johtoryhmä lakkautettiin. Johtoryhmän puheenjohtaja pelastusjohtaja Markus Aarto kiitti johtoryhmän jäseniä ja heidän edustamiaan organisaatioita erinomaisesta yhteistyöstä tänä vuonna tulviin varautumisessa ja tulvan aikaisessa työssä.  

 Tulvatilanne helpottaa Rovaniemellä, Kittilässä ja Ivalossa – Tornionjoen tulvahuippu ensi viikolla 

Lapin ELY-keskuksen ja Tulvakeskuksen mukaan Ivalojoella sateet ja lumen sulaminen nostivat voimakkaasti virtaamia tiistain ja keskiviikon aikana, mutta nyt virtaamat ovat kääntyneet laskuun. Kittilässä Ounasjoen vedenkorkeus pysyi viikon ajan vahinkorajan tuntumassa, mutta nyt vedenkorkeus on lähtenyt laskemaan. Rovaniemellä tulva on jo laskenut vahinkorajan alapuolelle.

Tornionjoella tulvahuippua odotetaan kesäkuun 10. päivän vaiheilla. Tulvan arvioidaan nousevan tavanomaista kevättulvaa suuremmaksi, mutta todennäköisesti joen vedenpinta jää Torniossa korotettujen tulvapenkereiden alapuolelle. Pellossa vahinkorajan ylittyminen on ennusteen mukaan epätodennäköistä ja myös Muoniossa vedenkorkeus näyttäisi jäävän alle aiemman ennätyskorkeuden.

Lapin ELY-keskus ja Tulvakeskus julkaisevat seuraavan tulvatiedotteen 5.6.2020 iltapäivällä (ELY-keskusten tiedotteet)”. Seuraa tulvatilannetta: www.ymparisto.fi/tulvatilanne.

Tulvatoimijoiden terveiset  

Lapin pelastuslaitos 

Tulvatilanteen helpottaessa pelastuslaitos on luopunut tänään torstaina 4.6.2020 kello 14.00 tilanteen yleisjohtovastuusta. Pelastuslaitos on palannut normaaliin johtamisvalmiuteen. Tulvatilanteen seurantaa jatketaan edelleen yhdessä muiden viranomaisten kanssa.

Pelastuslaitos on edelleen kieltänyt avotulen teon vielä viikonlopun yli Muoniossa, Kolarissa, Pellossa, Ylitorniolla ja Torniossa eli Tornionjoen varren kunnissa. Kielto poistuu 5.6. alkaen Rovaniemellä, Kittilässä ja Inarissa. Ilmatieteenlaitoksen julkaisemia metsä- ja ruohikkopalovaroituksia tulee noudattaa. Voimassa olevat varoitukset voi tarkistaa Ilmatieteen laitoksen sivuilta: www.ilmatieteenlaitos.fi/varoitukset . Lisäksi Metsähallituksella on omat ohjeensa hallinnoimiensa luontokohteiden tulentekopaikoille muun muassa metsäpalovaroituksen aikana. Linkki Metsähallituksen Luontopalvelujen tulenteko-ohjeisiin: https://www.luontoon.fi/retkeilynabc/tulenteko 

Rovaniemellä Saarenkylässä on edelleen pieniä teitä tulvan peittämänä veden pinnan ollessa lähellä vahinkorajoja ja pelastuslaitos jatkaa tulvatilanteen kehittymisen seurantaa. Pelastuslaitos on sopinut Vapepan kanssa Saarenkylän alueen erityisryhmien tilapäisten tulvasuojausten purkamistehtävästä.

Arktisesta pelastusjoukkueesta on kotiutettu Oulu-Koillismaan, Kainuun ja Jokilaaksojen pelastusyksiköt. Arktisen pelastusjoukkueen Lapin pelastuslaitoksen yksiköt jatkavat edelleen veden pumppausta Luoston vedenottoaltaalla, missä allas uhkaa täyttyä.  

Tiedote ja päätös avotulentekokiellon muutoksesta 4.6. 2020 TÄSTÄ

Lapin ELY – Tilanne tiestöllä 

Tulvan takia on edelleen suljettuna maantie 19618 Kainuunkyläntie Ylitorniolla. Tulvavesi noussut Inarissa maantielle 19563 Semerkurtan poroaitatie ja tie on suljettu liikenteeltä, tien varressa ei ole vakituista asutusta.

Maantie 19865 Naruskantie, Salla, vettä on edelleen tiellä useassa kohdassa tulvan ja paikallisten sateiden vuoksi. Tien liikennöitävyyttä turvataan tietä penkkaamalla. Työ jatkuu edelleen.

Ajantasainen liikennetilanne https://liikennetilanne.tmfg.fi/ 

Lisätietoja tiestön osalta: kunnossapitovastaava Kari Parikka, puh, 0295 037 247  

Rovaniemen kaupunki
 

Tulvatilanne on kaupungissa rauhallinen ja kaupungin omat suojaustoimet ovat onnistuneet hyvin. Kaupungin kriittisten kohteiden kuten Pulkamontien terveysaseman osalta evakuointiuhkaa ei enää ole. Kaupunki jatkaa mm. tiestön korjauksia ja siivouksia.  

Kaupunkilaisia varten perustettu tulvapuhelinpalvelu on ollut käytössä tulvavarautumisen ja tulvahuipun aikana. Puhelinpalveluun on tullut lähes 80 soittoa, joissa on tiedusteltu mm. kiinteistöjen korkotietoja, tietoa tulvakartoista ja ennusteista. Neuvoa ja apua on annettu myös tulvasuojauksen tekemiseen. Tulvahuipun aikana puhelimeen tuli ilmoituksia veden alle joutuneista teistä ja saarroksiin jääneistä kiinteistöistä. Viime päivinä on tullut vain yksittäisiä soittoja, joten puhelinpalvelu suljettiin keskiviikkona 3.6.2020.

Kaupungin verkkosivujen tulvasivut ovat tavoittaneet yli 71 000 käyttäjää maaliskuun alun jälkeen. Kaupungin Facebook-sivulla on viimeisimmän viikon aikana käynyt noin 120 000 kävijää ja Twitter-postauksia lukenut yli 54 000 käyttäjää.

Kaupungin poikkeusolojen johtoryhmä kokoontuu tulva-asioiden osalta toistaiseksi vielä päivittäin.

Lisätietoa: Rovaniemen tulvasivuilta https://www.rovaniemi.fi/tulvatiedotus  

Vapepa 

Rovaniemellä Saarenkylässä väliaikaisten tulvarakenteiden valvonta on lopetettu ja Vapaaehtoinen pelastuspalvelu on poistunut aamulla alueelta. Vapepa-keskus purettiin eilen Saarenkylän paloasemalta ja pakattiin lähtövalmiuteen, jos tarvetta tulee muualla tai muihin tehtäviin. Halvarinrannan yöpäivystys päättyi tänään 4.6. aamulla.  

Vapepan rakentamien tulvasuojausten purkamisen valmistelu aloitetaan tänä iltana, jos asiakkaat toivovat apua purkamisessa. Asiakkaisiin otetaan yhteys ennen purkutoimenpiteitä.

Kittilän kunta 

Kittilässä tilanne on rauhallinen ja vedenpinta on alentunut. Kunta jatkaa tulvatilanteen aktiivista seurantaa yhteistyössä pelastuslaitoksen ja muiden viranomaisten kanssa ja huomio varautumisessaan sateiden vaikutuksen tulvaan.

Kittilän kunnan tulvajohtoryhmä päättää kokouksessaan perjantaina 5.6. tulvariskin vuoksi evakuoitujen Pääskylänniemen asukkaiden paluusta ja sen ajankohdasta koteihinsa Pääskylänniemeen siten, että se voidaan tehdä turvallisesti ja rauhallisesti.

Kittilän tulvatiedotteet löytyvät sivulta www.kittila.fi/kittilan-kunnan-tulvatiedotus-2020 

Inarin kunta 

Tulvatilanne on rauhallinen. Ivalojoen veden korkeus ja virtaama on laskussa. Tilanne näyttäisi vähitellen normalisoituvan. Paikallisteitä ja kiinteistölle johtavia teitä on poikki edelleen. Semekurtan tie Sevettijärven lähellä poikki ja suljettu liikenteeltä. Näverniemen tie puolestaan on auki ja liikenne normaali. Juutuajoen yli kulkeva Jäniskosken silta on suljettu.  

Inarin kunta jatkaa tulvatilanteen aktiivista seurantaa yhteistyössä Pelastuslaitoksen kanssa kunnes tulvatilanne on selkeästi väistynyt.

Kemijoki Oy 

Kemijoki Oy:n jatkaa toistaiseksi tulvan osalta korotetussa valmiustilassa, joka alkoi 29.5.2020. Kemijoki Oy tukee tulvaviranomaisten toimintaa ja tekee tehostettua mediaseurantaa myös muiden tulvatoimijoiden tarpeisiin.

Kemijoen juoksutussuunnitelmaa päivitetään jatkuvasti yhteistyössä viranomaisten kanssa uusien havaintojen ja tarkentuvien ennusteiden pohjalta.

Kemijoki Oy:n kevättulva 2020 -sivu https://www.kemijoki.fi/joen-kayttajille/tulvakevat-2020.html 

Lisätietoja Lapin pelastuslaitokselta: 

Lapin pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Markus Aarto, p. 040 484 4000, markus.aarto(at)lapinpelastuslaitos.fi  

Lapin pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Harri Paldanius, p. 040 765 4967, harri.paldanius(at)lapinpelastuslaitos.fi

Avotulentekoon liittyvät kyselyt: Päivystävä palomestari, p. 040 152 8650

 Sosiaalisessa mediassa Lapin tulviin liittyvään keskusteluun voi ottaa osaa muun muassa hashtageillä #tulva #tulvat #Lapintulvat #tehemäyhessä.

 

 

Hyviä verkkolähteitä tulvatilanteeseen liittyen: 

Tulvakarttapalvelu 

Ympäristöhallinnon tulvasivut 

Ympäristöhallinnon englanninkieliset sivut tulviin liittyen 

Lapin pelastuslaitoksen tulvasivut 

Rovaniemen kaupungin tulvatiedotussivut 

Kittilän kunnan tulvatiedotussivut 

Tornion kaupungin tulvatiedotussivut 

Inarin kunnan tulvatiedotussivut