Tulva 2020 -johtoryhmä totesi kokouksessa tulvatilanteen koko Lapin osalta olevan rauhallinen. Varautumisen aste on riittävä, mutta lähipäivien sateet vaativat vielä tilanteen aktiivista seurantaa. Lapin Tulva 2020 –johtoryhmä kokoontui 2.6.2020 klo 13 Lapin pelastusjohtajan johdolla.

Tulvaturistien on syytä huomioida hälytysajoneuvojen esteetön kulku voimalaitosalueilla sekä alueilla, missä on tulvantorjuntatoimet käynnissä. Veden virtaamat ovat nyt Lapissa kovat, joella liikkumista tulisi välttää.

Torniossa tulvahuippu vasta ensi viikolla, muualla Lapissa rauhallista 

 Tulvatilanne Lapissa on vähitellen rauhoittumassa. Rovaniemellä vesi on laskenut hieman, mutta on edelleen vahinkorajan yläpuolella. Tulvan arvioidaan lähtevän alenemaan lähipäivinä.  

Kittilässä vedenkorkeus on pysynyt hieman vahinkorajan alapuolella useita päiviä. Lähipäivien sateet voivat nostaa veden vahinkorajan yli, mutta tulvan arvioidaan jäävän selvästi alle vuoden 2005 tulvan tason.  

Ivalossa vedenkorkeudet ovat olleet viikonvaihteen aikana laskusuunnassa, mutta ovat taas hieman nousseet. Ivalon tulvan arvioidaan olevan jäämässä aiempien vuosien suurtulvia pienemmäksi.

Tornionjoella tulvahuippua odotetaan vasta ensi viikolle ja sen arvioidaan olevan tavanomaista suurempi.

Lapin ELY-keskus ja Tulvakeskus julkaisivat 2.6.2020 iltapäivällä tulvatiedotteen (ELY-keskusten tiedotteet)”. Seuraa tulvatilannetta: www.ymparisto.fi/tulvatilanne 

Tulvatoimijoiden terveiset  

 Lapin pelastuslaitos 

Yleistilanne on pysynyt rauhallisena. Tulvantorjuntatehtäviä ei ole ollut eilisen jälkeen.

Tulvaennusteiden mukaisiin riskiskenaarioihin on varauduttu. Sadekertymien jäädessä ennusteiden mukaisiksi varautumistason arvioidaan olevan riittävä. Tulvatilannetta ja tilapäisiä tulvarakenteita seurataan varautumisen ollessa etupainotteista.

Rovaniemelle on sijoitettu Pohjois-Suomen pelastuslaitosten yhteinen n. 30–henkinen arktinen pelastusjoukkue, jonka resurssisiirtoihin on varauduttu.

Maastopaloja ei ole ollut, useissa Lapin kunnissa voimassa olevaa avotulentekokieltoa on noudatettu hyvin. 

Lapin ELY – tilanne tiestöllä 

Tulvan takia on edelleen suljettuna maantie 19618 Kainuunkyläntie Ylitorniolla. Ajantasainen liikennetilanne https://liikennetilanne.tmfg.fi/ 

Lisätietoja tiestön osalta: kunnossapitovastaava Kari Parikka, puh. 0295 037 247

Rovaniemen kaupunki 

Rovaniemellä tilanne on kaikilta osin pysynyt vakaana veden nousun pysähdyttyä. Kaupungin tekemät suojaukset toimivat hyvin ja pitävät Pulkamontien terveysaseman alueen kuivana. Suojauksia valvotaan ympäri vuorokauden.  

Aiemmin suljetut tiet ja kevyenliikenteenväylät ovat edelleen veden alla ja suljettuina. Pulkamontien viemäriongelmat on saatu ratkaistua. Vitikanpään ja Katajatien alueella on ilmennyt ongelmia viemäröinnissä. Neven tiedotteessa on pyydetty tarkkailemaan viemäreiden toimintaa myös muilla tulva-alueilla. Useat jätevedenpumppaamot ovat edelleen suljettuna tulvan vuoksi.

Lisätietoa: Rovaniemen tulvasivuilta https://www.rovaniemi.fi/tulvatiedotus  

Vapepa 

Vapepa on valvonut Halvarinranta 10:ssä sijaitsevaa tulvamuuria 1.6 klo 20.00 – 2.6. klo 08.00. Muutamia autoja on käännytetty, muutoin on rauhallista.   

Kittilän kunta 
Suomen ympäristökeskukselta ja ELY-keskukselta saatujen tietojen mukaan Kittilässä vedenpinnat pysyvät todennäköisesti nykyisellään useita päiviä tai laskevat hitaasti, mikäli keskiviikon ja loppuviikon sateet eivät ole selvästi ennustettuja sateita suuremmat.  

Pääskylänniemen palvelutaloja ja rivitaloja suojaava penger on tasolla 178,00 m ja terveyskeskuksen alueella tasolla 178,30 m, minkä arvioidaan riittävän hyvin suojaukseksi tämänhetkisen vedennousuennusteiden mukaan.
 
Kittilän tulvatiedotteet löytyvät sivulta www.kittila.fi/kittilan-kunnan-tulvatiedotus-2020 

Kemijoki Oy 

Kemijoki Oy:n jatkaa tulvan osalta korotetussa valmiustilassa, joka alkoi 29.5.2020. Kemijoki Oy tukee tulvaviranomaisten toimintaa.

Tulvaturismi aiheuttaa edelleen haittaa voimalaitosalueilla, erityisesti Valajaskosken ja Taivalkosken voimalaitoksille. Kemijoki Oy on aidannut ehdottomasti vältettäviä alueita, jotta tarpeettomilta vaaratilanteilta vältyttäisiin. Laitoksille on turvattava nopea kulku kaikissa olosuhteissa, eikä huoltohenkilökunnan tai viranomaisten pääsy voimalaitoksille saa vaarantaa.

Tulvaturistien on syytä huomioida myös hälytysajoneuvojen esteetön kulku kapeilla patosilloilla. Hälytysajossa olevien ensihoidon ja pelastuslaitoksen ajoneuvojen kulku joen yli ei saa hidastua.

Kemijoki Oy on saanut runsaasti kyselyjä poikkeukselliseen tulvatilanteeseen liittyen. Kemijoki Oy on vastannut jokivarren asukkaiden kysymyksiin ja huoliin sekä ohjannut kyselijät oikean tiedon pariin.  

Kemijoki Oy:n tiedotteet ja uutiset https://www.kemijoki.fi/viestinta/tiedotteet-ja-uutiset.html  

Sosiaalisessa mediassa Lapin tulviin liittyvää keskustelua muun muassa hashtageillä #tulva #tulvat #Lapintulvat #tehemäyhessä.

Hyviä verkkolähteitä tulvatilanteeseen ja tulvasuojeluun liittyen: 

Tulvakarttapalvelu 

Ympäristöhallinnon tulvasivut 

Ympäristöhallinnon tulvasuojeluohje 

Ympäristöhallinnon englanninkieliset sivut tulviin liittyen 

Lapin pelastuslaitoksen tulvasivut 

Rovaniemen kaupungin ja Lapin pelastuslaitoksen video omavarautumisesta ja rakennuksen tulvasuojauksesta 

Rovaniemen kaupungin tulvatiedotussivut 

Kittilän kunnan tulvatiedotussivut 

Tornion kaupungin tulvatiedotussivut 

Inarin kunnan tulvatiedotussivut