Lapin tulvatilanne on rauhallinen, mutta tilanteen kehittymistä seurataan aktiivisesti. Tulva 2020 -johtoryhmä totesi toimijoiden resurssit toistaiseksi riittäviksi. Lapin Tulva 2020 –johtoryhmä kokoontui ensimmäisen kerran maanantaina 1.6.2020 klo 14 Lapin pelastusjohtajan johdolla.

Tulvatilanteessa on tärkeä noudattaa viranomaisten antamia ohjeita. Tulva2020 -johtoryhmä muistuttaa, että kovat jokien virtaukset voivat aiheuttaa vaaraa. Tulvaa katsomaan tulleiden pitää noudattaa varovaisuutta ja välttää ns. tulvaturismin aiheuttamaa häiriötä alueilla mahdollisesti työskenteleville. Jokialueilla liikkuvien tulee huomioida, että veneliikenne ja esimerkiksi vesiskoottereiden aiheuttamat aallot voivat vaurioittaa rakennettuja väliaikaisia tulvasuojauksia.

Lapin pelastuslaitoksella johtovastuu Lapin tulva-alueilla

Lapin pelastuslaitos otti tulvatilanteen johtamisvastuun tänään maanantaina 1.6.2020 klo 10. Tämä tarkoittaa, että toistaiseksi tulvatilanteen yleisjohto on pelastuslaitoksella, joka kokoaa tulvatilannekuvaa ja koordinoi eri viranomaisten ja järjestöjen yhteistoimintaa tulva-alueilla muun muassa johtoryhmän kautta.

Tulva 2020 –johtoryhmässä ovat tällä hetkellä Lapin pelastuslaitoksen pelastustoimi, Lapin ELY-keskuksen liikenne- ja ympäristövastuualueet, Tulvakeskus, Rovaniemen kaupunki, Kittilän kunta, Inarin kunta, Lapin poliisilaitos, Lapin jääkäriprikaati, Lapin- ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirit, Kemijoki Oy, Lapin AVI ja Vapepa. Johtoryhmä kokoontuu toistaiseksi päivittäin klo 13.  
 
Lapin tulvahuiput tällä viikolla - koko riippuu paljolti sateiden määrästä

Vedenpinnat ovat Lapissa nousseet paikoin vahinkorajoille, ja tulvahuiput ajoittuvat enimmäkseen tälle viikolle, Tornionjoella myöhemmin. Lähes koko Lapin alueella tulvista näyttäisi tulevan poikkeuksellisen isot.  

Tälle viikolle on ennustettu tuntuvasti lämpimämpää säätä sekä sateita, jotka voivat vielä kasvattaa virtaamia entisestään varsinkin, jos ne toteutuvat ennustettua runsaampina. Tulvavahinkoja voi aiheutua myös alueilla, missä niitä ei ole aiemmin ollut.

Ounasjoen vedenkorkeus nousee Kittilässä vahinkorajalle todennäköisesti alkuviikosta. Tulva on huipussaan loppuviikolla. Vuoden 2005 ennätystulvan ylittymiselle on vielä pieni mahdollisuus.  

Rovaniemellä vesi nousi vahinkorajalle perjantai-iltana ja tulva pysyy korkealla arviolta koko viikon. Vesi on katkaissut useita katuyhteyksiä ja kastellut mökkejä.

Inarin vedenkorkeus on laskussa, mutta pysyy vahinkorajan yläpuolella muutaman päivän. Tieyhteyksiä voi katketa tulvavesien takia.  

Tornionjoen tulvahuippu on todennäköisesti kesäkuun 7. päivän jälkeen, Pellossa tulvavahingot ovat mahdollisia. Lisätietoja: Vesitilanne ja ennusteet: www.ymparisto.fi/tulvatilanne
 

Tulvatoimijoiden resurssit ovat riittäneet toistaiseksi hyvin  

Lapin pelastuslaitos

Kansalaiset Lapin alueella ovat noudattaneet hyvin annettua avotulenteko kieltoa ja ilmatieteenlaitoksen varoituksia. Maastopalot eivät ole työllistäneet pelastuslaitosta.
Pelastuslaitoksen operatiivinen johtokeskus sijaitsee Rovaniemellä. Pelastustoimi on resursoitu ja organisoitu tulvaennusteiden suurempiin riskeihin varautuen. Hyvästä yleisestä tulvavarautumisesta johtuen pelastuslaitoksella on ollut ainoastaan yksi tulvantorjuntatehtävä Savukoskella. Miekkavaaratiellä pelastuslaitos hinasi tulvavedestä auton pois, kun kuljettaja koirineen oli päässyt omin avuin turvaan autosta.

Lapin ELY

Lapin ELY-keskus toteaa, että tällä hetkellä on tulvan takia suljettuna maantie 19618 Kainuunkyläntie Ylitorniolla. Ajantasainen liikennetilanne https://liikennetilanne.tmfg.fi/
Lisätietoja tiestön osalta: kunnossapitovastaava Kari Parikka, puh. 0295 037 247, kari.parikka(at)ely-keskus.fi

Rovaniemen kaupunki

Rovaniemellä kaupungin kohteilleen tekemät suojaukset ovat toimineet hyvin ja tilanne on toistaiseksi hyvin hallinnassa. Esimerkiksi Halvarinrannan suojaus on estänyt tulvaa leviämästä Saarenkylän Pulkamontien terveysaseman alueelle. Tulvasuojausten toimivuutta valvotaan ympärivuorokauden. Useita teitä on jouduttu sulkemaan niiden jäätyä tulvan alle, ja ainakin yksi tie on sortunut veden syövyttämänä. Lista suljetuista teistä löytyy kaupungin sivuilta. Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n jätevedenpumppaamoista useat ovat jääneet veden alle, ja Vitikanpäässä sekä Katajatiellä on kiinteistöissä ongelmia jätevesiviemäreiden toimivuudessa veden noustua hyvin korkealle. Katajatiellä on poistettu muuntamo käytöstä ja sähköä toimitetaan asiakkaille paikalle tuodulla aggrigaatilla.  

Tulvaviestintä on ollut aktiivista. Viikonlopun aikana Rovaniemen kaupungin tulvasivuilla on ollut 22 000 kävijää, Facebookissa lähes 130 000 näyttökertaa ja twitterissä 48 000 näyttökertaa. Kaupunki viestii tulvista eri kanavilla kaikesta, mikä vaikuttaa kaupunkilaisten elämään tulvan aikana.  

Lisätietoa: Rovaniemen tulvasivuilta https://www.rovaniemi.fi/tulvatiedotus 

Lapin AVI

Johtovastuun siirryttyä pelastuslaitokselle, Lapin AVI tukee pelastuslaitosta tilanteessa esitettyjen tukipyyntöjen mukaisesti. Toimintamalleista sekä käytänteistä on sovittu jo varautumisvaiheen aikana pelastuslaitoksen kanssa. LAAVI:n tilannekeskus on ollut toiminnassa 29.5. lähtien. Tilannekeskus on julkaissut alueellisen tilannekatsauksen kerran vuorokaudessa 30.5. alkaen. Seuraava alueellinen tilannekatsaus julkaistaan 2.6.

Lapin jääkäriprikaati

Lapin jääkäriprikaatilla on valmius antaa tarvittaessa virka-apua toimivaltaisille viranomaisille.

Vapepa

Vapepa on suojannut Rovaseudulla 12 kiinteistöä ja Kittilässä 2, lisäksi ohjattu suojaamisessa ja tehty muutamia tarkastuksia. Varautumiseen liittyen viimeinen kohde suojattiin lauantai aamuna. Toiminnan organisointia varten on perustettu Vapepa- keskus Saarenkylän paloasemalle, Viikonlopun aikana suoritettu aluevalvontaa ja ohjeistettu ”tulvaturisteja”, sekä suoritettu tulvamuurin vartiointia. Vapaaehtoisresursseja on ollut hyvin saatavilla.

Kittilän kunta

Kittilän kunnassa Pääskylänniemen evakuointi toteutettiin torstaina 28.5. Evakuointi koski Palvelutalo Pääskylää, Palvelutalo Metsolaa ja Lanssitien rivitaloja, yhteensä 70 henkilöä. Kunta on rakentanut tulvapenkereen Pääskylän alueelle ja aiemmin keväällä terveyskeskuksen alueen kiinteistöjen suojaamiseksi. Kittilän kunnan tulvainfopuhelin palvelee virka-aikana, ilta- ja yöaikaan puhelimen äänitiedotteessa ohjataan soittamaan pelastuslaitokselle. Kittilän ympäristövalvonta ohjeistanut asukkaita huolehtimaan, ettei tulvaveden mukaan pääse ympäristölle haitallisia materiaaleja tai aineita.

Kemijoki Oy

Kemijoki Oy on korottanut valmiustilaansa tulvan osalta perjantai-illasta 29.5.2020 lähtien. Kemijoki Oy ja kumppanit ovat valmiudessa 24/7. Kemijoki Oy tukee viranomaisten toimintaa mm. tehostetulla mediaseurannalla. Kemijoki Oy keräsi lauantaina 30.5. tulvalennolla tietoa Kemijokeen tuloillaan olevan veden määrästä vesistömallien tulkinnan tueksi. Havaintoja tehtiin 700 kilometrin matkalta Kemijoen valuma-aluetta. Tulvalennon havainnot on käsitelty Tulvakeskuksen ja Lapin Ely-keskuksen kanssa.  

Kemijoki Oy pyytää ihmisiä välttämään voimalaitosalueita myös tulva-aikana. Voimalaitosten alueet eivät ole oikeita paikkoja tarkkailla tulvia. Laitoksille on turvattava nopea kulku kaikissa olosuhteissa ja runsas ihmismäärä voi hidastaa tai pahimmillaan tukkia huoltohenkilökunnan tai viranomaisten pääsyn voimalaitokselle. Tulvaturismi on kohdistunut etenkin Valajaskosken voimalaitokselle.  

Kemijoki Oy:n tiedotteet ja uutiset https://www.kemijoki.fi/viestinta/tiedotteet-ja-uutiset.html 

Tulva 2020 –johtoryhmä kokoustaa päivittäin klo 13 ja tiedottaa seuraavan kerran tiistaina 2.6. noin klo 15:00.

Sosiaalisessa mediassa Lapin tulviin liittyvää keskustelua muun muassa hashtageillä #tulva #tulvat #Lapintulvat #tehemäyhessä.

Lisätietoja:

Lapin pelastusjohtaja Markus Aarto, p. 040 484 4000, markus.aarto(at)lapinpelastuslaitos.fi (Mahdolliset haastattelupyynnöt Ari Soppelalle, p. 040 834 2431)

Lapin pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Harri Paldanius p. 040 765 4967, harri.paldanius(at)lapinpelastuslaitos.fi (Mahdolliset haastattelupyynnöt Ari Soppelalle, p. 040 834 2431)  

Hyviä verkkolähteitä tulvatilanteeseen ja tulvasuojeluun liittyen:

Tulvakarttapalvelu 

Ympäristöhallinnon tulvasivut 

Ympäristöhallinnon tulvasuojeluohje 

Ympäristöhallinnon englanninkieliset sivut tulviin liittyen 

Lapin pelastuslaitoksen tulvasivut 

Rovaniemen kaupungin ja Lapin pelastuslaitoksen video omavarautumisesta ja rakennuksen tulvasuojauksesta

Rovaniemen kaupungin tulvatiedotussivut 

Kittilän kunnan tulvatiedotussivut 

Tornion kaupungin tulvatiedotussivut 

Inarin kunnan tulvatiedotussivut